Проект USAID «Підтримка аграрного і сільськогорозвитку»

03.02.2017 16:30:58
Проект USAID «Підтримка аграрного і сільськогорозвитку»

Компанія «Кімонікс Інтернешнл Інк.», яка забезпечує реалізацію проекту «Підтримка аграрного і сільського розвитку» (далі – «Агросільрозвиток»), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), оголошує конкурс на надання послуг, спрямованих на розширення ринків збуту та збільшення доданої вартості продукції аграрних малих і середніх підприємств (МСП) та кооперативів. Проект надастьсубконтрактукраїнськійкомпаніїчиорганізації на виконанняупродовж року такого завдання:

• Розробити критерії відбору і відібрати щонайменше 250 МСП та 50 кооперативів для участі у програмі.

• Розробити і провести навчально-інформаційні та інші заходи, які дозволять відібраним МСП та кооперативам:

- впровадити нові технології виробництва, переробки та після врожайної обробки сільськогосподарської продукції;

- впровадити міжнародні стандарти якості та безпечності сільськогосподарської продукції

- розробити та впровадити стратегії та плани виходу на ринки ЄС та інші зарубіжні ринки (наприклад, країн Близького Сходу і Китаю);

- розширити рівень співпраці з вітчизняними оптовими та роздрібними мережами (супермаркети, оптові ринки, HoReCa, переробники, ProZorro) для посилення вертикальної інтеграції і розширення дрібних постачальників мереж;

- провести маркетингові дослідження, розробити фінансові стратегі (бізнес-плани), для залучення та ефективного використання фінансових ресурсів;

- підвищити спроможність та ефективність кооперативів з надання своїм членам послуг спрямованих на формування ефективних ланцюгів доданої вартості (маркетинг, розробка бізнес-планів, фінансових моделей, механізмів залучення інвестицій та кредитів);

• Провести технічний супровід та щоквартальний моніторинг впровадження МСП і кооперативами запропонованих заходів з розширення ринків збуту продукції та збільшення її доданої вартості;

• Оцінити вплив впровадженої діяльності на зміну ефективності сільськогосподарського виробництва відібраних учасників інформаційно-навчальної програми.

Очікується, що в результатіздійснених у рамках субпідрядуінформаційно-навчальнихзаходів:

1) 125 МСП впровадять нові технології виробництва, переробки та після врожайної обробки сільськогосподарської продукції та, як результат, підвищать продуктивність на 10%;

2) 125 МСП збільшать питому вагу продукції, що реалізується на організованих ринках в секторі овочів та фруктів на 5%, молока на 10% м’яса на 3%;

3) 50 МСП впровадять міжнародні стандарти якості та безпечності сільськогосподарської продукції та забезпечать обсяг збуту продукції за міжнародними стандартами щонайменше на 600 млн. гривень;

4) 50 МСП розроблять та впровадять стратегії та плани виходу на ринки ЄС та інші зарубіжні ринки (наприклад, країн Близького Сходу і Китаю);

5) 25 кооперативів впровадять нові технології та стандарти та отримають доступ до нових ринків збуту продукції;

6) 50 МСП та кооперативів розроблять техніко-економічні обґрунтування (бізнес-плани), які будуть відповідати вимогам фінансових установ до залучення інвестиційних та/або кредитних ресурсів для придбання нового технологічного обладнання та модернізації свого виробництва.

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, ЩО ПЕРЕЛІК ГРУП СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ, НАВЕДЕНИЙ У ЗАПИТІ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ, Є ПОПЕРЕДНІМ. ВІН МОЖЕ БУТИ ПЕРЕГЛЯНУТИЙ І ПІДЛЯГАЄ ЗАТВЕРДЖЕННЮ USAID.

Деталі конкурсу – за посиланням:

http://platforma-msb.org/usaid-vidkryvaye-programu-grantiv/

Останнійтермінподанняпропозицій на конкурс: до 18:00, 9 лютого 2017 року.

Корисні посилання