Прогноз фітосанітарного стану посівів сільськогосподарських культур у господарствах Херсонської області на травень 2017 року

04.05.2017 06:41:47
Прогноз фітосанітарного стану посівів сільськогосподарських культур  у господарствах Херсонської області на травень 2017 року

Згідно даних Херсонського обласного центру з гідрометеорології коливання температур у ІІ - ІІІ декадах квітня, випадіння опадів як у вигляді дощу так і у вигляді снігу суттєво вплинули на терміни виходу з місць зимівлі та початку харчування всіх шкідників. Тому терміни, які були зазначені у прогнозі на квітень місяць, на початок виходу, харчування та термінів обробки потребують уточнення.

Багатоїдні шкідники

Початок льоту метеликів совок очікується на прикінці І декади травня. Залишкова вологість, яка виникла у ІІ декаді квітня, суттєво вплинула на чисельність зимуючого запасу лялечок. Загибель шкідника від мікоплазмових хвороб збільшилась з 2% до 23%. Враховуючи необхідність додаткового харчування шкідника на квітучій рослинності  масову яйцекладку слід очікувати  у кінці ІІ – на початку ІІІ декади місяця. Найбільшу небезпеку шкідник створюватиме на забур'янених овочевих та просапних культурах.

На початку травня, за сприятливих погодних умов, розпочнеться літ та яйцекладка совки-гамма. Перш за все шкідник становитиме загрозу на забур’янених посівах овочевих культур, оскільки яйцекладка здійснюється на бур’яни, а вже згодом личинки, що підросли, переходять на сусідні культурні рослини.

У другій половині травня відбуватиметься літ метеликів першого покоління  листогризучих совок: бавовникової, капустяної, городньої, люцернової, інших видів.

Початок льоту  лучного метелика очікується у першої декаді травня. Масовий літ відбуватиметься за температури 18-19°С і СЕТ 150-200°С, що ймовірно у ІІ декаді травня. За сприятливих умов під час льоту метеликів і відкладання яєць (температура повітря понад 20оС, опади, роси, наявність квітучої рослинність) реалізується максимальна плодючість самиць (до 800 штук) і розвиток шкідника матиме масовий характер. Тому вже зараз слід звернути увагу на посіви культур, які розташовані біля неугідь та водоймищ, так як саме на них шкідник у першу чергу буде відкладати яйця.

У травні заляльковуватимуться гусениці стеблового (кукурудзяного) метелика. Літ метеликів очікується з середини місяця.

За прогрівання ґрунту до 23°С на глибині залягання ворочок відбуватиметься масовий вихід саранових на поверхню.

Зернові культури

Клоп-шкідлива черепашка

У першій декаді травня очікується повний переліт шкідника з місць зимівлі на посіви зернових колосових культур. Масова яйцекладка шкідника розпочнеться наприкінці місяця, що пов’язано з необхідністю додаткового харчування шкідника перед початком спарювання. Зниження температури та випадіння снігу під час підняття імаго клопів у верхній шар листової підстілки призвело до додаткової загибелі шкідника. У зв’язку з цим співвідношення самок до самців стало 65 на 35%, що буде спричиняти більш розтягнутий період яйцекладки. Вона триватиме 30-60 днів (в залежності від погодних факторів). Найактивніше вона проходитиме за температури 24-28оС. Початок відродження личинок слід очікувати в середині ІІІ декади травня, масове – І декада червня.

Зважаючи на те, що заселяючи посіви шкідник скупчується спочатку по краях поля, звідки згодом розселяється по всій площі, актуальним є  проведення крайових обробок (100-150 м). ЕПШ для імаго клопа – шкідливої черепашки на посівах озимих зернових культур складає 2-4 екз/м2 (за посухи – 1 екз/м2), на посівах ярової пшениці – 1-2 екз/м2 (за посухи – 0,5 екз/м2), в посівах ярового ячменю - 3-4 екз/м2.

Хлібна жужелиця

Розпочалось заляльковування личинок шкідника. Масове заляльковування очікується на початку ІІ декади травня, а згодом (через 12-14 днів) на поверхню виходитимуть жуки. ЕПШ для імаго шкідника складає 3-5 жуків/м2 у фазу наливу – воскової стиглості.

Хлібні п’явиці

В травні шкідник продовжуватиме заселення полів. Розпочнеться яйцекладка, відроджуватимуться личинки, масова поява яких очікується на початку  ІІ декади травня.

Хлібні блішки

Хлібні блішки, які розпочали заселення посівів ще в квітні продовжуватимуть пошкоджувати озимину, ярі колосові, особливо їх шкодочинність зростатиме за посушливої та теплої погоди.

Злакова листовійка

Початок перельоту гусениці злакової листовійки у ІІ декаді квітня на посіви призвів до загибелі майже 50% шкідника, переважно в крайових смугах озимих та ярих зернових культур в смузі завширшки до 200 м. Це пояснюється тим, що з місць зимівлі на посіви личинки розносяться на павутинках вітром. З 27 квітня спостерігається залишкове переселення гусені шкідника. Враховуючи чисельність шкідника та його чисельність  вище ЕПШ (50 гус/м2) не очікується.

Злакові мухи

Початок льоту злакових мух розпочався ще у ІІ декаді квітня. Погодні умови  спричинили часткову загибель імаго шкідника.   В травні продовжуватиметься літ та шкодочинність фітофага. Особливу небезпеку мухи становитимуть для ярих культур, де розвиватиметься весняне покоління шкідників.

При заселені посівів личинками гессенської мухи у фазу виходу в трубку і стеблування через пошкодження шкідником спостерігатиметься колінчастість стебел, що ускладнюватиме збирання врожаю, яке супроводжуватиметься втратами, а в пошкодженому личинкою колосі розвиватиметься щупле зерно.

Характерні симптоми пошкодження рослин личинками шведської мухи з'являтимуться на 8-16 день від початку їх живлення. Ріст стебла призупинятиметься, центральний лист жовтітиме і пізніше набуде бурого кольору.

Захист посівів розпочинають за наявності 30-40 екземплярів шкідника на                 100 п.с. препаратами згідно «Переліку».

Злакові попелиці

 Враховуючи особливості розвитку  шкідників, а саме – температура повітря вище 28о С та відсутність вологи - шкідники в травні розвиватимуться помірно. Пошкодження попелицями протягом вегетації збільшуватиме витрату води рослинами, що пригнічуватиме їх ріст і розвиток.

Трипс пшеничний

Початок заселення посівів трипсами очікується в І декаді, спарювання і яйцекладка – в ІІ декаді травня. Личинки трипса відроджуватимуться в ІІІ декаді травня, розвиватимуться в колосі, висмоктуючи сік з колосових лусочок і квіткових плівок, в подальшому шкідник пошкоджуватиме м'яке зерно, що призведе до кількісних втрат врожаю.

Хлібні пильщики

Початок льоту шкідника очікується на початку ІІ декади травня, яйцекладка розпочнеться у  ІІІ декаді травня. Самка відкладатиме яйця в стебла з достатньо потовщеною соломиною (плодючість самиці 35-40 яєць). Личинка розвиватиметься в стеблі, що викликатиме зниження якості і маси зерна.

Звичайна зернова совка

Літ шкідника очікується у ІІ-ІІІ декадах травня. Самки відкладатимуть яйця на колос та нижню сторону листя злакових культур. Гусениці, що з’являться через 10-14 днів (в залежності від погодних умов) будуть виїдати вміст зернини. Слід обов’язково звертати увагу на наявність шкідника на посівах так як, після збирання шкідник може дохарчовуватись зібраним зерном у зерносховищах.

 

Хвороби зернових культур

За сприятливих погодних умов травня (тепла, волога погода) хвороби зернових культур матимуть широке розповсюдження та розвиток. Озима пшениця уражуватиметься передусім септоріозом, бурою листковою іржею; ячмінь – гельмінтоспоріозними плямистостями.

Під час цвітіння пшениця і ячмінь уражуватимуться летючою та іншими видами сажки. Підвищена вологість за низької температури повітря у другій половині вегетації зернових культур створюватиме оптимальні умови для розвитку хвороб колоса, зокрема фузаріозу і септоріозу.

Сильний розвиток септоріозу спостерігатиметься за частих опадів в поєднанні з температурою в межах +20-22оС.

Зараження рослин збудником бурої листової іржі відбувається за наявності вологи. Оптимальною вважається температура від +15 до +25оС. Ураження призводить до передчасного дозрівання посівів, особливо при нестачі ґрунтової вологи, погіршення кількісного та якісного складу врожаю. За сприятливих погодних умов можливий прояв стеблової та жовтої іржі.

За інтенсивності ураження борошнистою росою, гельмінтоспоріозними і іншими плямистостями – 1%, септоріозом листя – 3-5% проводять обприскування посівів фунгіцидами.

Особливу увагу слід приділити посівам культур, розмішених на зрошенні, де розвиток хвороб буде тривати навіть при посухі.

Технічні культури

Соняшник

Соняшнику ранніх строків сівби вже  завдає шкоди піщаний мідляк, різні види клопів, ґрунтові шкідники. При цьому більш захищеними є рослини, насіння яких свого часу були протравлені інсектицидними протруйниками.

Живлення піщаного мідляка буде продовжуватися до червня місяця. Від пошкоджень фітофагом потерпатимуть перш за все сходи культури, посів яких здійснювався не протруєним інсектицидними протруйниками насінням.

За підвищення температури до 20-25°С посіви соняшника заселятимуть жуки звичайного і сірого бурякового довгоносика.

Збереження сходів культури залежатиме від своєчасного проведення всіх захисних заходів.

Озимий ріпак

Культура повсюдно пошкоджуватиметься ріпаковим квіткоїдом, прихованохоботниками, листоїдами, попелицями, совками, блішками, біланами.

Насіннєвий прихованохоботник харчуватиметься спочатку бутонами, потім стручками. Яйцекладка триватиме до формування в стручках насіння. Самиця відкладатиме по одному, рідше по 2-3 яйця в стручок (всього біля 50 штук).

Також стручки заселятиме ріпакова галиця, численні личинки якої здатні знизити врожай вдвічі.

Пошкоджуватимуть ріпак також капустяний та ріпаковий стеблові прихованохоботники, самиці яких відкладатимуть яйця в стебла культури, де на протязі 30-40 днів розвиватиметься личинка.

Проходитиме заселення посівів квіткоїдом, личинки яких шкодитимуть бутонам, відбуватиметься живлення листоїда. За посушливої погоди зростатиме шкодочинність хрестоцвітних клопів та попелиць.

У І декаді травня розпочнеться яйцекладка капустяної мінуючої молі. Личинки шкідника будуть пошкоджувати листки культури тим самим зменшуючи фотосинтезуючу поверхню.

Осередкову загрозу становитимуть оленка волохата, бронзівка та інші фітофаги.

Помірно тепла дощова погода сприятиме поширенню переноспорозу, альтернаріозу, фомозу, білої плямистості та інших захворювань.

За наявності 3-5 екз./рослину ріпакового квіткоїда, 0,5-1,0 екз./рослину прихованохоботників, 1-2 екз./рослину клопів, інших шкідників за надпорогової чисельності та ураження рослин хворобами застосовують відповідні інсектициди та фунгіциди згідно «Переліку».

 

Соя

Сходи сої пошкоджуватимуться личинками росткової мухи, чорнишів, коваликів, пластинчастовусих жуків, гусеницями підгризаючих совок, бульбочковими довгоносиками, клопами (щитники, сліпняки), попелицями. Підвищена вологість повітря за температури 18-25оС сприятиме розвитку переноспорозу, аскохітозу, альтернаріозу, септоріозу, білої та сірої гнилей. Низькі температури під час проростання насіння, ґрунтові й повітряні посухи у післясходовий період можуть призвести до ураження рослин фузаріозною та іншими кореневими гнилями. За умов прохолодної вологої погоди можливий розвиток сім'ядольного бактеріозу.

Овочеві культури

У травні продовжуватиметься заселення насаджень картоплі, посадок томатів, баклажанів перезимувалими  колорадськими жуками.  Початок яйцекладки вже відмічено у південних та центральних районах області. Масова яйцекладка проходитиме в І-ІІ декадах травня, згодом відроджуватимуться личинки. Враховуючи стан шкідника після перезимівлі чисельність першої генерації у цьому році буде не нижчою, ніж у минулому.

Хрестоцвітим культурам повсюдно завдаватимуть шкоди хрестоцвітні блішки, шкодочинність яких зростатиме за сухої і жаркої погоди.

Літ капустяної совки очікується в І декаді травня. Наявність рясної квітучої рослинності сприятиме реалізації максимальної плодючості самиць.

В І декаді продовжуватиметься літ капустяної мухи, біланів. На початку ІІ декади ймовірне відродження личинок капустяної молі.

Осередково, особливо на площах де порушується сівозміна і просторова ізоляція, значної шкоди завдаватимуть культурам хрестоцвіті клопи, прихованохоботники, бариди, інші.

Посіви цибулі пошкоджуватимуть цибулева муха та прихованохоботник.

У І декаді травня очікується літ метеликів картопляної молі. Літають метелики уночі, від заходу до сходу сонця, та 1 – 2 години після сходу. Через добу після спарювання самки розпочнуть відкладати яйця, розміщуючи їх знизу на листки, на стебла, ґрунт, оголені бульби картоплі по одному чи невеликими купками. При висаджуванні бульб картоплі слід особливу увагу звернути на те, щоб  посадковий матеріал не був заселений гусеницями чи лялечками, оскільки шкідник знову потрапить у поле.

Плодові насадження і виноград

В травні триватиме розвиток садових довгоносиків (сірий бруньковий, казарка, букарка), які пошкоджуватимуть листя, квітки, зав'язь. Пошкоджуватимуть бутони личинки яблуневого квіткоїда. Вихід молодих жуків, які живитимуться молодим листям орієнтовано спостерігатиметься в кінці  ІІ  на початку ІІІ декади травня.

Повсюдно, насамперед у присадибних та занедбаних насадженнях, відбуватиметься розвиток білана жилкуватого, золотогуза, кільчастого і непарного шовкопрядів.

Продовжуватиметься розвиток розанової листокрутки.

Гусінь яблуневої молі об'їдатиме листя, обплітаючи його павутиною роблячи гнізда, всередині яких продовжуватиме живитись.

Продовжуватиметься масове відродження личинок сисних шкідників – попелиць, медяниць, кліщів, які висмоктуватимуть сік з бруньок та молодих листків. Спостерігатиметься заселення насаджень щитівками і несправжніми щитівками.

Скрізь заляльковуватимуться гусениці яблуневої плодожерки. Літ метеликів спостерігатиметься за СЕТ 110-130°С (орієнтовно кінець ІІ декади травня). Відродження гусениць ймовірне наприкінці ІІ декади місяця (СЕТ 200-230°С).

В травні продовжуватиметься літ та яйцекладка яблуневого і сливового пильщиків, личинки яких пошкоджуватимуть зав'язь і плоди, вишневої мухи (СЕТ 190°С), яка відкладатиме яйця на вишні і черешні.

Протягом місяця в зерняткових садах за оптимальної температури і надмірної вологості поширюватиметься борошниста роса, особливо на сприйнятливих сортах яблуні. За наявності крапельної вологи і температури повітря 18-20оС спостерігатиметься ураження листя й пагонів паршею яблуні і груші.

На кісточкових породах дерев триватиме розвиток моніліозу, що уражуватиме квітки, пагони, листки, зав'язь, плоди абрикоса, сливи й вишні.

В разі помірно теплої дощової погоди дерева уражуватимуться моніліальним опіком, кокомікозом, гномоніозом, клястероспоріозом, кучерявістю листка персика, полістигмозом, іншими.

У плодоносних насадженнях винограду масово розвиватимуться та завдаватимуть шкоди кліщі (плодові, звичайний, садовий павутинний, виноградний повстяний, бруньковий, інші) .

Наприкінці  І декаді травня очікується літ метеликів гронової листокрутки, метелики якої здійснюватимуть відкладання яєць у суцвіття. За дощової погоди відмічатиметься ураження культури оїдіумом, мілдью, чорною плямистістю, сірою гниллю.

Корисні посилання