Рекомендації щодо проведення весняно-польових робіт у 2020 році

10.04.2020 09:27:58
Рекомендації  щодо проведення весняно-польових робіт у 2020 році

За результатами обстежень 80-88% посівів озимих зернових культур у господарствах Херсонської і Миколаївської областях на початку весняної вегетації знаходились у доброму та задовільному стані.

Тобто у цьому році, стан озимих культур значно кращий, ніж у минулому році. Проте, через не достатні запаси продуктивної вологи в метрового шару ґрунту на час сівби, на значній частині площ озимих культур після непарових попередників, а на окремих полях і по парах, спостерігається різновіковий стан рослин. Окрім того, не добір на значній території півдня України ефективних опадів упродовж осінньо-зимового періоду, негативно позначиться на стані озимих культур.

Унаслідок аномально теплих температур повітря протягом грудня 2019 р. – лютого 2020 року озимі культури в денні години повільно вегетували. А повністю відновили свою вегетацію 24-26 лютого, а це на 13-15 днів раніше середніх багаторічних значень та на 7-9 днів раніше, ніж торік.

Упродовж першої половини березня на території області утримувалась без істотних опадів аномально тепла погода (середньодобова температура повітря була на 10-13 °С вище середньо багаторічних значень), що прискорило проходження ростових процесів озимих та появу сходів ранніх ярих культур.

Проте нічні заморозки мінус 7-8 °С, що спостерігались 16-17 березня, мінус 3-4 °С - 24-25 березня та мінус 4-5 °С - 30-31 березня і 1 квітня пошкодили листя та рослини люцерни та озимих культур, а також посіви ячменю ярого, гірчиці та інших ранніх ярих культур, що зійшли і знаходились у фазі 1-2 листків. На більшості площ за аналізом експрес-метода виявилось, що рослини життєздатні і, внаслідок процесу регенерації, вони відновлюють нові листки, але продуктивність їх знизиться.

Інша справа відносно сортів-дворучок пшениці озимої та ячменю озимого, а також надмірно розвинених посівів озимих культур ранніх строків сівби по парах, що на момент морозів знаходились на початку трубкування (пшениця, ячмінь) або появи суцвіть (ріпак). На таких посівах рослинам морози заподіяли більшої шкоди.

Окрім того, в окремих господарствах, де замість насіння вітчизняної селекції, проводили сівбу восени сортами-дворучками іноземної, як наприклад  ячменем озимим Дункан, у якого від морозів у березні спостерігалась до 30-40% і навіть більше загибель цілих рослин.

Тому слід ретельно обстежити посіви озимих або ранніх ярих культур на предмет їх життєздатності і, вразі, їх загибелі необхідно пересіяти пізніми культурами (просом, соргом), або перевести поля під пар.

Занепокоєння також викликають запаси вологи в ґрунті, які на більшій території області знаходяться на незадовільному та недостатньому рівнях. Через відсутність ефективних опадів у березні запаси продуктивної вологи в ґрунті не поповнювались, а, навпаки, інтенсивно втрачались. Зараз запаси продуктивної вологи під пшеницею озимою метрового шару ґрунту в центральних, південно-західних і східних районах області є незадовільними та становлять 44-53 мм, південних та західних районах накопичилось 76-107 мм продуктивної вологи, що відповідає критеріям недостатніх, і лише на півночі області вологозапаси є добрими – 136-145 мм. Слід відмітити, що на переважній частині території південних областей волога зосереджене у верхньому 50-70 см шарі ґрунту.

Враховуючи втрати вологи на випаровування, а також на використання рослинами озимих культур, які швидко накопичують біомасу, запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту продовжують швидко зменшуватись, що може призвести до повітряної та ґрунтової посух.

Якщо у квітні та травні на півдні України не випаде достатня кількість ефективних опадів, то під загрозою буде виконання запланованих зборів зерна. 

Тому, при проведенні всіх агротехнологічних заходів у кожному господарстві на кожному полі потрібно це враховувати.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

При розробці заходів по догляду за озимими та сівби ярих культурами в умовах нинішнього року необхідно керуватись такими основними положеннями:

  •  стану розвитку рослин озимих культур після різних попередників;
  •  наявності продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту;
  •  діагностики вмісту поживних речовин, а особливо азоту в ґрунті;

За результатами діагностики та вмісту вологи в ґрунті провести підживлення озимих культур і за низьких їх запасів норма внесення азотних добрив не повинна перевищувати N30-45.

Враховуючи пересихання верхнього шару ґрунту азотні добрива необхідно заробляти у ґрунт або застосовувати рідкі форми.

На підставі фітосанітарного моніторингу посівів виявлено поширення таких хвороб, як септоріоз, гельмінтоспоріоз, піренофороз, а на окремих полях іржа та борошниста роса, що вимагає обов’язкової обробки відповідними фунгіцидами.

Внаслідок тривалої повільної вегетації озимих культур спостерігається підвищена забур’яненість посівів зимуючими і ранніми ярими бур’янами. Проте низькі температури повітря стримували застосування більшості гербіцидів, а кущення озимих зернових культур вже закінчується. Тому необхідно застосовувати лише ті гербіциди, що дозволенні при внесення за знижених температур. При цьому прискорити обприскування посівів, оскільки рослини знаходяться у фазі «початку виходу у трубку» та зменшити норму внесення гербіциду з метою зниження стресового впливу на пошкодженні заморозками рослини. На посівах сильно пошкоджених заморозками фунгіциди і гербіциди слід застосовувати окремо, а не в баковій суміші. За дефіциту вологи в грунті також окремо слід використовувати хімічні препарати та заниженими нормами.

Слід звернути увагу, що на добре розвинених посівах пшениці озимої, тритикале озимому по парах та такого ж розвитку ячменю озимого із системи захисту можна вилучити застосування гербіциду, через затінення і пригноблення рослинами бур’янів. У той час обов’язковим на таких посівах є дворазове обприскування фунгіцидами та одно- або дворазове – інсектицидами.

Після непарових попередників озимі культури менш розвинені і можуть сильно заростати бур’янами, тому до виходу рослин у трубку обов’язково слід застосувати і гербіцид і фунгіцид, або якщо хвороб не спостерігається то фунгіцид перенести на початок колосіння і разом з інсектицидом провести боротьбу проти хвороб і шкідників.

Система захисту рослин від бур’янів, хвороб і шкідників озимих зернових культур повинна враховувати економічні пороги шкодочинності і видовий склад шкідливих організмів та наявність вологи в грунті.

Дуже корисним разом із проведенням захисту рослин застосовувати мікродобрива та біологічні ріст регулюючі речовини, що активують антистресовий механізм, стимулюють ріст і розвиток рослин, підвищують урожай та якість зерна. Така позитивна їх дія на продукційні процеси рослин озимих культур в умовах цього року буде мати дуже важливе значення. Такі препарати мають високу біологічну активність та сумісні з більшістю водорозчинних добрив і пестицидів.

Що стосується сівби ярих культур, то в умовах цьогорічної посухи основним підходом щодо їх розміщення по полям є наявність продуктивної вологи в ґрунті.

       При розміщенні соняшника у сівозмінах, незважаючи на те, що він зараз є досить високорентабельною і високоліквідною культурою, до визначення площ його посівів необхідно підходити виважено. В умовах, що зараз склалися площа його посівів не повинна перевищувати 17-18% у структурі посівних площ. До того ж  його площу необхідно узгоджувати з вологозабезпеченням ґрунту. За запасів продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту менше 70-75 мм висівати соняшник непотрібно.

На таких полях краще висівати пізні посухостійкі культури – просо або сорго. Вони менше потребують вологи на початкових етапах свого росту і краще використовують можливі опади вегетаційного періоду. Тому в умовах цього року необхідно більше уваги приділити розширенню площ посівів найбільш посухостійкої та найбільш урожайної ярої зернової культури – сорго.

В умовах цього року за недостатнього зволоження ґрунту перевагу слід віддавати скоростиглим і ранньостиглим сортам та гібридам, а де запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту перевищують 125-130 мм можна висівати середньоранні гібриди. За дефіциту вологи в ґрунті слід не завищувати густоту стояння рослин.  Норми висіву для скоростиглих сортів – 35-40 тис. шт./га, ранньостиглих та середньоранніх – 30-35 і середньостиглих – 30-32 тис. шт./га. Для гібридів норма висіву складає 45-55, 45-50 та 40-45 тис. шт./га відповідно. В господарствах, де запаси продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту на час сівби перевищують 120-125 мм, то норму висіву необхідно збільшити на 10-15%. При дефіциті вологи у ґрунті норму висіву перевищувати не можна. Густота посіву в неполивних умовах, залежно від запасів вологи в ґрунті, повинна становити для середньостиглих 80-120 тис. рослин на гектар, середньоранніх – 110-130 і для ранньостиглих – 130-150 тис. шт./га.

Враховуючи зменшення площ посіву ячменю ярого недобір зерна слід поповнити за рахунок розширення посівів проса. Воно менше потребує вологи на початкових етапах свого росту і краще використовують можливі опади вегетаційного періоду. Сівбу його слід провести після опадів, що випадуть у першій половині травня.

Внаслідок значного дефіциту вологи в ґрунті вирішальне значення у стабілізації виробництва рослинницької продукції буде належати ефективному використанню зрошення. Тому необхідно прискорити підготовку накопичувачів (басейнів), зрошувану мережу та дощувальної техніки до поливного сезону. Необхідно враховувати, що за таких умов поливи  багаторічних трав та озимих культур слід розпочати значно раніше. Також рані поливи потрібно буде провести і на ранніх ярових культурах. 

А вразі відсутності ефективних опадів до кінця квітня, необхідно буде провести передпосівні або сходовикликаючі поливи під пізні культури – кукурудзу і сою.

На посівах овочевих культур за краплинного зрошення потребі також проводити сходовикликаючі поливи.

Отже, лише за чіткого виконання всіх вимог технології по догляду за озимими культурами, з урахуванням стану посівів, запасів вологи в ґрунті, вмісту поживних речовин і фітосанітарного моніторингу, можна знизити негативні прояви погодних умов та не допустити зниження валових об’ємів виробництва зерна.

Корисні посилання