Делеговані повноваження

15.07.2016 14:15:54

УКРАЇНА

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

ІV сесії шостого скликання
21.01.2011 № 99

Про делегування обласній державній
адміністрації повноважень щодо
управління об’єктами спільної
власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності від 21 січня 2011 року № 73, обласна рада

ВИРІШИЛА:
 

 1. Делегувати обласній державній адміністрації повноваження щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад області і корпоративними правами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, а саме:
 • облік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
 • забезпечення контролю   за   зберіганням   майна   об’єктів   спільної власності;
 • надання дозволу об’єктам спільної власності на списання, продаж, передачу основних фондів за погодженням з обласною радою;
 • надання дозволу об’єктам спільної власності щодо передачі окремо визначеного майна під заставу за погодженням з обласною радою;
 • розпорядження об’єктами незавершеного будівництва за погодженням з  обласною радою;
 • управління частками, паями, акціями, що належать територіальним громадам області в майні господарських товариств та спільних підприємств, за відповідним рішенням обласної ради, здійснення їх обліку та контролю;
 • створення, припинення діяльності об’єктів спільної власності на підставі рішення обласної ради;
 • надання дозволу об’єктам спільної власності на передачу в оренду вільних приміщень та майнових комплексів структурних підрозділів об’єктів спільної власності відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;
 • погодження призначення та звільнення керівників об’єктів спільної власності;
 • підготовку та внесення для розгляду обласною радою пропозицій щодо придбання у встановленому порядку об’єктів, що будуть забезпечувати спільні потреби територіальних громад області;
 • підготовку та внесення для розгляду обласною радою пропозицій щодо відчуження цілісних майнових комплексів об’єктів спільної власності територіальних громад області, їх структурних підрозділів, об’єктів незавершеного будівництва та нерухомого майна;
 • підготовку та внесення для розгляду обласною радою пропозицій щодо прийняття майна до спільної власності територіальних громад області та підготовку для розгляду обласною радою матеріалів щодо передачі майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад області, до власності інших суб’єктів або у державну власність;
 • контроль за виконанням зобов’язань та умов, передбачених у договорах купівлі-продажу та оренди майна, що є спільною власністю територіальних громад області. Внесення пропозицій раді з цього приводу.

        2. Визначити повноваження з питань управління об’єктами, що здійснюються обласною радою:

 • прийняття рішення щодо відчуження цілісних майнових комплексів об’єктів спільної власності територіальних громад області, їх структурних підрозділів, об’єктів незавершеного будівництва та окремо визначеного майна;
 • прийняття рішення щодо створення, реорганізації або ліквідації об’єктів спільної власності;
 • призначення та звільнення керівників об’єктів спільної власності;
 • передача об’єктів спільної власності територіальних громад області до комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, спільної власності територіальних громад районів області;
 • прийняття рішення щодо управління частками, паями, акціями, що належать територіальним громадам області, в майні господарських товариств та спільних підприємств;
 • надання згоди на прийняття об’єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад області;
 • прийняття рішення щодо передачі об’єктів спільної власності територіальних громад області у державну власність та щодо придбання об’єктів державної власності;
 • прийняття рішення щодо надання в оренду цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, об’єктів нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад області;
 • виконує інші повноваження, віднесені Конституцією і законами України до повноважень обласної ради.
 1. Доручити голові обласної ради в міжсесійний період видавати розпорядження про звільнення керівників об’єктів спільної власності територіальних громад області за власним бажанням та за згодою сторін.
 2. Обласній державній адміністрації не рідше одного разу на рік письмово інформувати обласну раду щодо організації виконання та підсумків роботи з виконання делегованих повноважень.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності.

Голова обласної ради                                                                        В.Г. Пелих

Корисні посилання