Роз’яснення до публікації «В Херсоне можно купить каланчакскую муку подмаркой «№1 в России», опублікованому в місцевих Інтернет-виданнях щодо фактів маркування Каланчацького комбінату хлібопродуктів вищезазначеним написом

30.05.2017 09:48:52

Приватне акціонернетовариство «Каланчацький комбінатхлібопродуктів» (далі - ПрАТ Каланчацький КХП) зареєстровано за адресою Херсонська область, Каланчацький район, смт. Мирне вул. Елеваторна 5  Основним видом діяльності підприємства є виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості.

З 07 квітня 2017 року генеральним директором підприємства є Ніколаєв Віталій Вікторович. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) –ЮревичВалерій Михайлович головаради директорів Публічного акціонерноготовариства «МАКФА» (Російська Федерація), на яке зареєстровано торгову марку «МАКРА». Зазначене російське підприємство займається виробництвом макаронних виробів, борошна та круп, а також є крупним експортером РФ.

У 2003 році ПАТ «МАКФА» відкриває в м. Харків своє представництво ТОВ «Макфа-Україна», яке виступає маркетинговим представником ідистриб'ютором продукції ТМ «МАКРА».

В липні 2012 року ПАТ «МАКФА» купує ПрАТ Каланчацький КХП, який займається виробництвом, як безіменної продукції (рису, муки, круп, макаронні вироби), так і під торговою маркою «МАКРА». Зазначена продукція підприємства постачається на український ринок та імпортується до країн СНД. На даний час на підприємстві працює близько 174 осіб.

Також повідомляємо, що Премія «Народна марка - Марка № 1 в Росії» - нагорода, в області побудови брендів на російському ринку, що присуджується на основі думки покупців про бренд в національному масштабі. Вручається з1998 року. Основна мета рейтингу «Народна марка - Марка № 1 в Росії»- виявити бренди, що володіють найбільшою спонтанною популярністю і сформували у покупців думку про себе як про кращих. За умовами конкурсу його переможці отримують право на використання емблеми «Народна марка - Марка № 1 в Росії» в рекламі і на упаковці товарів протягом двох років.

ПАТ «МАКФА» неодноразово приймала участь у зазначеному конкурсі та є володарем національної премії «Народна марка - Марка № 1 в Росії». В зв’язку з цим, зазначене підприємство використовує емблему «Народна марка - Марка № 1 в Росії» на своїх товарах.

Таким чином, продукція торгової марки «МАКРА» під маркою «№ 1 в Росії» може надходити на прилавки роздрібної торгівлі області, як від ТОВ «Макфа-Україна» (м.Харків), так і від ПрАТ Каланчацький КХП.

Крім того інформуємо, що у відповідності до частини 29 статті 1 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» інформація про харчовий продукт - інформація щодо властивостей харчового продукту доводиться до споживача шляхом маркування, додавання до нього супровідного матеріалу, засобами електронної передачі даних або в будь-який інший спосіб, включаючи рекламу.

Згідно частини 38 статті 1 цього Закону України - слова, описи, знаки для товарів і послуг, назва торгової марки, зображення чи символи, що стосуються харчових продуктів і розміщені на будь-якій упаковці, етикетці (стікері), споживчій тарі, контретикетці, кольєретці, ярлику, пробці, листку-вкладиші, документі, повідомленні, інших елементах упаковки, що супроводжують чи належать до таких харчових продуктів.

Відповідно до статті 32 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» харчові продукти, які знаходяться в обігу на території України, повинні відповідати вимогам законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.

Згідно статті 39 зазначеного Закону України забороняється обіг харчових продуктів, маркування яких не відповідає вимогам законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. Маркування харчових продуктів повинно забезпечувати споживача інформацією, яка надає йому можливість здійснити вибір харчового продукту відповідно до потреб споживача. Усі харчові продукти, що перебувають в обігу на території України, повинні маркуватися державною мовою. Маркування харчового продукту виконується державною мовою. За рішенням оператора ринку поруч із текстом, викладеним державною мовою, може розміщуватися його переклад іншими мовами.

Відповідно до статті 5 «Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів», затвердженого Наказом Державного Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 487 від 28 жовтня 2010 року, маркування харчових продуктів та спосіб, яким його виконують, не повинні:

а) вводити в оману споживача стосовно:

- характеристик харчового продукту, зокрема його природи, ідентичності, властивостей, стану, складу, кількості, часових характеристик придатності (зберігання), походження, способу виробництва чи одержання;

- необгрунтованого зазначення інформації про властивості харчового продукту, яких у нього немає;

- повідомлення щодо особливих властивостей харчового продукту, хоча всі подібні продукти мають такі самі властивості;

б) містити інформацію щодо наявності у харчовому продукті (крім природних мінеральних вод та харчових продуктів, призначених для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів, дієтичних добавок) властивостей, які сприяють профілактиці, загоюванню та лікуванню будь-якого захворювання або посилатися на такі властивості.

Зазначені обмеження поширюються також на рекламу харчових продуктів, оформлення харчових продуктів, зокрема на їх форму, зовнішній вигляд або упаковку, використаний пакувальний матеріал та місце їх розміщення для продажу.

Згідно статті 6 цього Технічного регламенту вимоги до маркування харчових продуктів повинні забезпечувати надання споживачу необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про харчовий продукт.

У маркуванні, оформленні, рекламуванні харчових продуктів забороняється використання будь-якої інформації, яка вводить в оману споживача або містить інформацію щодо властивостей харчового продукту, яких у нього немає.

Відповідно до статті 7 «Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів» назва харчового продукту повинна бути зрозумілою для споживача, конкретно та точно характеризувати продукт, розкривати його природу, походження, надавати можливість відрізняти певний вид харчового продукту від інших аналогічних видів харчових продуктів.

Назва харчового продукту повинна відповідати назві, установленій нормативно-правовими актами, а в разі їх відсутності - установленій нормативними документами, або відповідати усталеним назвам харчових продуктів, що застосовуються в країні, а в разі їх відсутності - як назва харчового продукту застосовується опису продукту, а в разі потреби - і опис його застосування, який є досить точним для того, щоб надати покупцеві можливість визначити вид продукту харчування і відрізнити його від інших аналогічних продуктів.

Назву продукту встановлює виробник з урахуванням вимог цього Технічного регламенту.

Назва харчового продукту може бути доповнена комерційною (фірмовою) назвою, яка може бути зазначена літерами латинської абетки, та/або знаком для товарів і послуг.

Комерційна (фірмова) назва продукту не характеризує продукт, його властивості, проте дає змогу відрізняти його від інших аналогічних продуктів, близьких за складом і органолептичними показниками.

Комерційна (фірмова) назва та знак для товарів і послуг не можуть заміняти назву харчового продукту.

До назви продукту необхідно долучати інформацію щодохарактерних властивостей, фізичного стану продукту або спеціального оброблення, якому піддавався харчовий продукт (наприклад,порошкоподібний, сухий, концентрований, заморожений, копчений,пастеризований, охолоджений, стерилізований тощо), якщо відсутність такоїінформації може ввести в оману споживача.

Поряд з назвою харчового продукту або в кінці переліку його інгредієнтів повинна бути зазначена відповідна додаткова інформація, передбаченадодатком 5 до цього Технічного регламенту.

Разом з цим інформуємо, що відповідно до Положення про Департаментагропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністраціїзатвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 07вересня 2016 року № 680 Департамент АПР не має повноважень проводитианаліз та правильність розміщення на упаковці харчової продукції маркувань,логотипів, емблем, реклами тощо, а також надавати їм правову оцінку.

Відповідно до частини 1 постанови Кабінету Міністрів України від2 вересня 2015 року № 667 «Про затвердження Положення про Державнуслужбу України з питань безпечності харчових продуктів та захистуспоживачів» Держпродспоживслужба реалізує державну політику у сферахбезпечності та окремих показників якості харчових продуктів, санітарногозаконодавства, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, державного контролю за додержанням законодавства прозахист прав споживачів і рекламу в цій сфері.

Корисні посилання