Семінар для працівників служб у справах дітей

16.09.2016 13:31:43
Семінар для працівників служб у справах дітей

Відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанов Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року  № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», від 08 жовтня 2008 року № 905 «Про затвердження порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» в області ведеться Єдиний банк даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Вказаний банк ведеться в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» (далі – ЄІАС «Діти»).

Служба у справах дітей обласної державної адміністрації координує роботу служб області в питаннях ведення банку даних у ЄІАС «Діти».

Всі служби у справах дітей області підключені до ЄІАС «Діти» та забезпечують своєчасне та достовірне внесення інформації до електронних обліково-статистичних карток. У службах області призначено адміністраторів безпеки та системних адміністраторів районного рівня для забезпечення роботи зазначеної бази даних.

Станом на 01 вересня 2016 року, в ЄІАС «Діти» ведуться 2873 обліково-статистичні картки  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1159 карток дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

З метою надання методичної допомоги, налагодження ефективної та плідної співпраці, 13 вересня 2016 року для працівників служб у справах дітей області проведено семінар-нараду з питань створення комплексної системи захисту інформації в ЄІАС «Діти». У семінарі взяла участь Величанська С.В. – завідувач сектору роботи з базою даних Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України.

Корисні посилання