Стан запобігання корупції в апараті обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах і районних державних адміністраціях та стан протидії корупції в області за 9 місяців 2015 року

18.01.2016 12:09:26

Очищення влади

Відповідно до Закону України «Про очищення влади» та інших нормативно-правових актів в апараті обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах та районних державних адміністраціях розпочато перевірку, передбачену вищевказаним законом, стосовно всіх посадових осіб.

На сьогодні пройшли перевірку 200 посадових осіб.
Відмов посадових осіб від проходження перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», не було.
На підставі вимог зазначеного закону із займаних посад звільнено 4 особи.

Кадрова політика
З метою залучення на державну службу ініціативних і молодих людей – професійних та патріотично налаштованих проводилася програма «Кадровий резерв» під патронатом голови обласної державної адміністрації, за результатами якої до кадрового резерву було зараховано 30 осіб, з яких: 13 осіб працюють в підрозділах обласної державної адміністрації; 2 особи працюють в підрозділах районних державних адміністрацій; 8 осіб надають консультативно-дорадчі послуги.
При цьому, особлива увага приділяється також і підвищенню кваліфікації державних службовців області з питання запобігання корупції.
Так, за 9 місяців поточного року у Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій пройшли підвищення кваліфікації із зазначеного питання 1101 особа, з яких: 804 державних службовці апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій (у т.ч. керівники апаратів районних державних адміністрацій); 192 державних службовці територіальних органів виконавчої влади; 287 посадових осіб органів місцевого самоврядування.
До того ж, організовані та проведені навчання з питань запобігання та виявлення корупції безпосередньо з головами районних державних адміністрацій (19 серпня 2015 року на тему: «Про додаткові заходи з питання запобігання корупції в місцевих органах виконавчої влади»; 16 вересня 2015 року за участю представників органів прокуратури та внутрішніх справ на теми: «Повноваження прокурора у сфері запобігання та виявлення корупції», «Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням»).
Крім того, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, у зв’язку із вступом в силу 26 квітня 2015 року Закону України «Про запобігання корупції», розроблено методичні рекомендації на тему: «Запобігання і виявлення корупції в місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування», які у паперовому та електронному вигляді надіслано для керівництва в практичній роботі керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату, головам районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного значення.
Забезпечення реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні
На виконання вимог абзаців другого та третього пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки» (далі – Державна програма) розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 14 липня 2015 року № 413 «Про організацію в області роботи з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки» затверджено заходи з виконання в області Державної програми та визначено відповідальним за координацію здійснення вказаних заходів заступника голови обласної державної адміністрації Чабана В.І.
Прозорість (відкритість) влади
Прозорість влади є одним із ефективних елементів протидії корупції.
Так, на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації створені та постійно оновлюються систематизовані рубрики й категорії матеріалів та інформації, які направлені на відкритість влади та прозорість діяльності керівництва обласної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів.
Створено такі рубрики, як: державні закупівлі, доступ до публічної інформації, показники економічного розвитку, інвестиційний потенціал, бюджет, а також інформаційний банер з категорією «Люстрація».
Категорія «Люстрація» постійно оновлюється і містить в собі декларації про доходи працівників обласної державної адміністрації, а також структурних та територіальних органів влади.
Всі категорії та рубрики офіційного сайту обласної державної адміністрації знаходяться у вільному доступі, що дає змогу громадськості ознайомитись практично з будь-якою інформацією про діяльність обласної державної адміністрації.
Крім того, на сайті обласної державної адміністрації створено розділ «Протидія корупції та злочинності» та забезпечено його своєчасне наповнення відповідною інформацією.
Оперативне реагування на нагальні проблеми в обласному центрі та області
З 26 січня 2015 року працює оновлена безкоштовна «гаряча» телефонна лінія голови обласної державної адміністрації, що дозволяє оперативно отримувати інформацію про стан справ на місцях і належним чином реагувати на наявні в обласному центрі та області проблеми.
Загалом, за період з 28 січня по 30 вересня 2015 року, на «гарячу» телефонну лінію голови обласної державної адміністрації надійшло 1800 звернень громадян, з них: пропозицій – 4, скарг – 991, заяв і клопотань – 805, у т.ч. з питання забезпечення дотримання законності, охорони правопорядку, реалізації прав та свобод – 51 (повідомлення про зловживання владою або службовим становищем, хабарництво – 9; факти корупції – 13; скарги на дії робітників адміністративних органів – 3; протиправне захоплення підприємств, рейдерство – 1; інші питання законності та охорони правопорядку – 9; бездіяльність посадових осіб органів влади – 7; дії, бездіяльність посадових осіб органів місцевого самоврядування, перегляд їх дій – 2; порушення законодавства при взятті на облік і забезпечення житловим приміщенням громадян – 4; робота органів юстиції – 2; робота органів прокуратури – 1), з яких: позитивно вирішено – 493, дано роз’яснення – 1194, відмовлено у задоволенні – 9, не підлягає розгляду – 4, повернуто авторові – 1, у стадії розгляду – 99.
Проводиться аналіз звернень і заяв щодо порушення вимог антикорупційного законодавства. У разі отримання інформації про факти корупції вона у визначені терміни направляється до правоохоронних органів.
Політика у сфері якості апарату обласної державної адміністрації
28 серпня 2015 року обласна державна адміністрація отримала сертифікат на систему управління якістю (ISO 9001:2009).
Метою отримання сертифіката ISO 9001:2009 є, перш за все, сприяння сталому економічному розвитку і соціальній справедливості в області через постійне задоволення потреб суспільства, створення умов для його розвитку, забезпечення постійного контролю та захисту його інтересів шляхом реалізації повноважень, наданих державою.
Сертифікат ISO 9001:2009 підтверджує, що в обласній державній адміністрації впроваджена і функціонує система менеджменту якості, яка гарантує незмінно високу якість надаваних послуг, незалежно від мінливих зовнішніх або внутрішніх умов. Тому сертифікат ISO 9001:2009 виступає гарантом якості та стабільності діяльності органів влади та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів, підвищення прозорості та відкритості органів влади для людей.
Стан протидії корупції
Так, протягом 9 місяців 2015 року правоохоронними органами Херсонської області направлено до суду 70 протоколів про корупційні правопорушення (з них протоколів, складених: органами прокуратури Херсонської області – 57; органами МВС України в Херсонській області – 6; органами СБУ в Херсонській області – 7).
Як наслідок, притягнуто судом до адміністративної відповідальності 60 осіб (з них: державних службовців 5-7 категорій – 5; депутатів сільських, селищних, міських, районних рад – 35; посадових осіб місцевого самоврядування 4 категорії – 5; посадових осіб місцевого самоврядування 5-7 категорій – 7; посадових та службових осіб районних державних адміністрацій – 1; посадових та службових осіб обласної державної адміністрації – 1; посадових та службових осіб районних державних адміністрацій – 1; посадових та службових осіб інших органів державної влади – 3; службових осіб і працівників органів МВС України – 1; посадових осіб юридичних осіб публічного права – 7).
Вказаних осіб притягнуто за наступними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 172-4) – 1; порушення вимог фінансового контролю (стаття 172-6) – 44; порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (стаття 172-7) – 14; невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 172-9) – 1.
Крім того, протягом 9 місяців 2015 року правоохоронними органами Херсонської області направлено до суду 48 кримінальних проваджень з обвинувальним актом щодо кримінальних корупційних правопорушень (з них кримінальних корупційних правопорушень виявлених: органами прокуратури Херсонської області – 2; органами МВС України в Херсонській області – 41; органами СБУ в Херсонській області – 5).
За вказаними кримінальними провадженнями повідомлено про підозру –
38 особам (з них: державних службовців 5-7 категорій – 2; депутатів сільських, селищних, міських, районних рад – 1; посадових осіб місцевого самоврядування 1-2 категорій – 1; посадових осіб місцевого самоврядування 4 категорії – 2; посадових осіб місцевого самоврядування 5-7 категорій – 1; службових осіб і працівників органів внутрішніх справ – 3; службових осіб і працівників податкової міліції – 1; службових осіб і працівників Збройних Сил України – 3; службових осіб і працівників державної прикордонної служби – 4; службових осіб і працівників митної служби – 2; службових осіб і працівників органів та підрозділів цивільного захисту – 2; посадових та службових осіб інших органів державної влади – 2; осіб, що надають публічні послуги – 2; посадових осіб юридичних осіб публічного права – 10; осіб, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов’язки в юридичних особах приватного права – 2; посадових осіб юридичних осіб, фізичних осіб – у разі одержання від них неправомірної вигоди – 2).
Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних корупційних правопорушень, передбачених наступними статтями Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (частини друга – п’ята статті 191) – 11; зловживання владою або службовим становищем (стаття 364) – 5; зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (стаття 364-1) – 1; одержання хабара (стаття 368) – 12; комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (стаття 368-3) – 1; підкуп особи, яка надає публічні послуги (стаття 368-4) – 2; зловживання впливом (стаття 369-2) – 1; викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (частини друга та третя статті 410) – 3.
При цьому, протягом 9 місяців поточного року відповідно до вимог статті 30 Закону України «Про державну службу» на адресу обласної державної адміністрації не надходили рішення судів про притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності державних службовців обласної та районних державних адміністрацій.
Також слід зазначити, що за вказаний період підстав для проведення у відповідності з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950 службових розслідувань стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та фактів несвоєчасного подання декларацій або відображення у деклараціях недостовірних відомостей – не було.
Висновки та рекомендації
З погляду на забезпечення національної безпеки, корупція, як масове явище, становить реальну проблему для всієї країни, прямо впливаючи на її внутрішньополітичні процеси та зовнішні відносини.
Наслідками поширення корупції в Україні на національному та регіональному рівнях є підрив соціальної довіри; руйнація соціальної моралі та почуття справедливості в населення; посилення соціальної напруженості, зневіра в ефективності державної політики тощо.
На даний час найбільш поширенішим є таке кримінальне корупційне правопорушення, як одержання хабара службовою особою, тобто незаконної винагороди матеріального характеру, і це не зважаючи на те, що з усіх злочинів у сфері службової діяльності вказаний злочин тягне за собою найсуворішу кримінальну відповідальність – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Корупція та хабарництво мають можливість процвітати, оскільки більшість українців просто звикли давати хабарі чиновнику, ДАЇшнику, медику, освітянину, судді, прокурору, а останні не гребують тим, щоб приймати хабарі.
У той же час, факти виявлення таких кримінальних корупційних правопорушень, як пропозиція та давання хабара службовій особі (державному службовцю), на обласному та державному рівні практично відсутні, хоча вказаний злочин тягне за собою не менш сувору кримінальну відповідальність – до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Тому сьогодні виникла необхідність у вжитті додаткових заходів з питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади.
По-перше, необхідно проводити з державними службовцями систематичну навчальну і роз’яснювальну роботу з питання запобігання корупції. Треба культивувати у свідомості державних службовців думку неприйняття неправомірних вигод, розуміння непередбачуваних негативних наслідків хабарництва.
По-друге, необхідно постійно висвітлювати в засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах органів державної влади проведену роботу з питання запобігання корупції. На часі формування суспільної думки нетерпимості до корупції, як шляху вирішення будь-якого питання, та до тих осіб, які вчиняють корупційні діяння.
При цьому зазначаємо, що питання стосовно профілактики та попередження корупційних проявів з боку державних службовців, послідовної кадрової політики, викоренення причин та умов, які сприяють вчиненню корупційних дій, знаходяться на постійному контролі обласної державної адміністрації.

Корисні посилання