Увага! Конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2020 році

25.07.2019 09:31:51
Увага! Конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2020 році

Херсонською обласною державною адміністрацією оголошується конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2020 році (далі –конкурс).

Конкурс проводиться з метою створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства в області, забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які передбачаються в обласному бюджеті для фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства відповідно до обласної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням Херсонської обласної ради від 23 грудня 2016 року № 303 (зі змінами).

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 194).

Конкурсні пропозиції для участі у конкурсі можуть подавати інститути громадянського суспільства, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Програми (проекти, заходи), що подаються для участі в конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію таких цілей та пріоритетних завдань:

1) просвітницька діяльність з питань сприяння розвитку громадянського суспільства;
2) збереження та підтримка національно-культурної самобутності національних меншин та корінних народів;
3) аналітична діяльність і проведення соціологічних досліджень;
4) запобігання корупції;
5) сприяння впровадженню загальнодержавних реформ на регіональному рівні;
6) підвищення рівня громадянської активності членів територіальних громад, інституційної спроможності громадських об’єднань, забезпечення їх участі у реалізації в області державної політики.

У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

1) проведення спрямованих на реалізацію цілей та пріоритетних завдань конкурсу конференцій, панельних дискусій, засідань за «круглим столом», конгресів, симпозіумів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, фестивалів, виставок;
2) випуск поліграфічної продукції, спрямованої на реалізацію завдань конкурсу (крім видавничої діяльності);
3) розробка та друк методичних матеріалів;
4) організація та проведення інформаційних кампаній, спрямованих на розвиток громадянського суспільства;
5) проведення культурно-просвітницьких заходів;
6) проведення соціологічних, суспільно-політичних досліджень та опутувань;
7) впровадження нових форм комунікації органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства з використанням сучасних ІТ-технологій.

У межах конкурсу не можуть бути підтримані програми (проекти, заходи), які:

- спрямовані на отримання прибутку;
- спрямовані на підтримку політичних партій;
- не відповідають обласному рівню виконання.

Обласний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) передбачає провадження проектної діяльності у більш як половині районів Херсонської області та/або забезпечення участі у такій діяльності осіб із більш як половини районів області.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою та повинна містити:

1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором конкурсу, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви програми (проекту, заходу) та за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності);

2) опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для реалізації програми (проекту, заходу), за формою, затвердженою організатором конкурсу;

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (у разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (у довільній формі до 3-х аркушів).

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше ніж 85% загальної суми кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу). Решта (15%) необхідного обсягу фінансування програми (проекту, заходу) забезпечується інститутом громадянського суспільства у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу) не може перевищувати 50 тис. грн.

Усі документи, що містяться у конкурсній пропозиції, та окремо їх копії мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою (у разі наявності). Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі (єдиним файлом у форматі PDF).

Конкурсні пропозиції приймаються з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Херсонської обласної державної адміністрації по 01 вересня 2019 року включно щодня, крім вихідних та святкових днів, за адресою: пл. Свободи, 1, м.Херсон, 73003, каб. 416, Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, з 09.00 до 15.00 (перерва з 11.30 до 13.30), довідки за тел. (0552) 26-50-58. Електронні копії конкурсних пропозицій надсилаються на електронну адресу: proekt-uvp@ukr.net.

Конкурс розпочинається з дня оприлюднення організатором оголошення  про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Херсонської обласної державної адміністрації та завершується протягом 15 робочих днів після затвердження обласного бюджету.

У разі неподання жодної конкурсної пропозиції організатор конкурсу має право продовжити строк приймання конкурсних пропозицій до одного місяця.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Корисні посилання