ВІДЧУЖЕННЯ ЧЛЕНАМИ ГОСПОДАРСТВА ДІЛЯНОК, ОТРИМАНИХ ПІД ЧАС ПАЮВАННЯ ФЕРМЕРСЬКОЇ ЗЕМЛІ

25.10.2022 14:35:38
ВІДЧУЖЕННЯ ЧЛЕНАМИ ГОСПОДАРСТВА ДІЛЯНОК, ОТРИМАНИХ ПІД ЧАС ПАЮВАННЯ ФЕРМЕРСЬКОЇ ЗЕМЛІ

Протягом багатьох років фермерське господарство (далі – ФГ), засновник якого отримав земельну ділянку у постійне користування, майже завжди втрачало її у разі смерті такого засновника. 

Це спонукало фермерів шукати шляхи збереження цих земель. Одним із способів було збільшення кількості членів ФГ з подальшим паюванням серед них землі, отриманої у постійне користування. 

Зазвичай такі члени ФГ не приймали активної участі в господарській діяльності господарства. З запровадженням вільного обігу земель
товарного сільгоспвиробництва у засновників ФГ з`явилась можливість «повернути» такі землі та виключити із складу членів ФГ, осіб, які не приймали участь у діяльності господарства. Для вирішення цього завдання потрібно вирішити земельне питання (фактично повернути землю фермеру, що отримував її для створення ФГ) та вирішити корпоративні питання (виключити певних осіб із складу членів ФГ). 

Тож пропонуємо розглянути: як можна відчужити земельну ділянку, на чию користь це доцільно зробити, як внести зміни до статуту ФГ та виключити певних осіб зі складу членів ФГ та провести державну реєстрацію таких змін. 

На сьогодні земельні ділянки приватної власності сільськогосподарського призначення можна (за певних умов) продати-придбати та подарувати.

Аби це зробити потрібно пройти декілька етапів.

ЕТАП І

Земельні ділянки, отримані членами ФГ в результаті паювання земель постійного користування, повинні мати кадастрові номери і право приватної власності на них має бути зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі – Держреєстр прав).

Цей етап власники земельних ділянок проходили при паюванні та оформленні земельної ділянки у власність. Для того аби впевнитись, що ділянка зареєстрована в Держреєстрі прав, власник ділянки має отримати витяг з нього. Крім того, можна отримати Витяг з Державного земельного кадастру.

ЕТАП ІІ

Власники земельних ділянок, які отримали їх у процесі паювання, мають передати право власності на них (продати чи подарувати) засновнику ФГ чи іншим членам, які залишаться у складі членів господарства. Укладення цивільно-правових угод, що передбачають перехід права власності на земельні ділянки, а також набуття права власності на земельні ділянки за такими угодами здійснюються відповідно до Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) з урахуванням вимог Земельного кодексу України (далі – ЗКУ). В умовах наведеної ситуації земельну ділянку можна продати або подарувати членам господарства, які залишаться у складі його членів. Тож
розглянемо ці операції детально з урахуванням того, що землі, надані для ведення ФГ, належать до земель сільгосппризначення (ст. 22, 31 ЗКУ). 

ДАРУВАННЯ: КОМУ МОЖНА ПОДАРУВАТИ

Відповідно до ст. 131 ЗКУ земельні ділянки сільгосппризначення за договором дарування можуть бути відчужені лише на користь: 
➨ іншого з подружжя; 
➨ дітей, батьків, рідних (повнорідних і неповнорідних) братів і сестер; 
➨ двоюрідних братів і сестер;
➨ діда, баби; 

➨ онуків, правнуків; 
➨ рідних дядька та тітки; 
➨ племінниці та племінника; 
➨ пасинка, падчериці; 
➨ вітчима, мачухи.

Отже, якщо фермер, який буде виходити зі складу членів господарства, та фермер, який залишається членом господарства, належать до вищенаведених категорій, то можна оформити дарування земельної ділянки. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту його державної реєстрації (ст. 125 ЗКУ). Договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню (ст. 182 ЦКУ).

ОПОДАТКУВАННЯ

Подаровані об’єкти нерухомості, до яких належать і земельні ділянки, оподатковуються згідно з правилами, встановленими для оподаткування спадщини (п. 174.6 Податкового кодексу України, далі – ПКУ). 

Якщо земельна ділянка дарується членами сім’ї першого та другого ступенів споріднення, то застосовується ставка 0% (пп. 174.2.1 ПКУ).

Відповідно до пп. 14.1.263 ПКУ членами сім’ї фізичної особи: 
➨ першого ступеня споріднення вважаються батьки фізичної особи, її чоловік, дружина та діти, у тому числі усиновлені; 
➨ другого ступеня споріднення вважаються рідні брати та сестри фізичної особи, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.

Таким чином, якщо члени ФГ знаходяться у вищевказаних родинних стосунках, то доходи у вигляді дарунку земельної ділянки
оподатковуються ПДФО за ставкою 0% (тобто не оподатковуються). 

Декларувати такі доходи не потрібно (абзац четвертий п. 179.2 ПКУ).

Якщо члени ФГ не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення, то доходи оподатковуються ПДФО та військовим збором.

З аналізу норм п. 172.3 та п. 174.8 ПКУ випливає, що при даруванні земельної ділянки базою оподаткування є її оціночна вартість, яка
міститься в Єдиній базі даних звітів про оцінку (далі – Єдина база). 

Нагадаємо, що в цю базу заноситься оціночна вартість, розрахована автоматично модулем електронного визначення оціночної вартості або суб’єктом оціночної діяльності (оцінювачем). Інформація про вартість формується у вигляді е-Довідки. Кожній довідці автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер (п. 5 розділу ІІІ Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, затвердженого наказом Фонду держмайна України від 17.05.2018 р. № 658, далі – Порядок № 658).

Така довідка є чинною впродовж 30 календарних днів з дня її формування Єдиною базою (п. 6 розділу ІІІ Порядку № 658).

Якщо обдарований, який має платити податки, не погоджується з результатами автоматичного визначення оціночної вартості земельної ділянки, то він має право звернутися до оцінювача (п. 7 Порядку № 658).

Проте згідно з п. 9 Порядку № 658 Єдина база автоматично відмовляє у реєстрації звіту про оцінку, складеного оцінювачем, у разі якщо визначена у ньому вартість на 25% відрізняється від вартості, визначеної автоматично.

Відповідно до пп. 165.1.39 ПКУ оціночна вартість земельної ділянки може бути зменшена на суму, що дорівнює 25% мінімальної заробітної плати (далі – МЗП), встановленої на 1 січня звітного податкового року. У 2022 році – 1 625 грн (25 % х 6 500 грн).

Оскільки доходи у вигляді дарунку (земельної ділянки) отримані у негрошовій формі, то з метою оподаткування оціночна вартість (за
мінусом 25% МЗП) збільшується на підвищувальний коефіцієнт 1,2195 (п. 164.5 ПКУ). Ставка ПДФО 5% (п. 167.2, пп. 174.2.2 ПКУ). 

Для оподаткування військовим збором ставка 1,5% застосовується до доходу у розмірі оціночної вартості земельної ділянки, зменшеної на 25% МЗП (без урахування підвищувального коефіцієнта) (пп. 1.2 п. 16 1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ). 

Відповідно до пп. 168.4.5 ПКУ податки сплачуватимуться до нотаріального посвідчення договору дарування за місцем нотаріального
посвідчення такого договору. У цьому разі декларувати доходи не потрібно (абзац четвертий п. 179.2 ПКУ). 

Якщо ж до нотаріального посвідчення податки не було сплачено, платник податку зобов’язаний у році, що настає за звітним, до 1 травня подати податкову декларацію, а до 1 серпня сплатити їх.

За матеріалами видання «АгроPRO»

Корисні посилання