В області оголошено конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2022 році

15.04.2021 17:25:35
В області оголошено конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2022 році

Регіональна комісія з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – регіональна комісія) оголошує проведення конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2022 році.

У відборі беруть участь підготовлені в установленому законодавством порядку місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (далі – заявники) інвестиційні програми і проекти, які відповідають завданням, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку на період до             2027 року, та технічним завданням на інвестиційні програми і проекти, що включені до плану заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Херсонської області на період 2021 – 2027 років.

Для участі в конкурсному відборі заявники до 15 червня 2021 року відповідно до окремих технічних завдань розміщують на онлайн-платформі підписані кваліфікованим електронним підписом керівника заявника інвестиційні програми і проекти за формою, встановленою Мінрегіоном, разом із документами за переліком, визначеним Мінрегіоном (наказ від 24 квітня              2015 року № 80 (зі змінами).

Для проектів будівництва, реконструкції або капітального ремонту є обовязковим подання:

- зведеного кошторисного розрахунку;

- звіту за результатами експертизи проектів будівництва;

- акту (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації;

- класу наслідків (відповідальності);

- документів щодо форми власності, та підтвердження залишкової вартості (для всіх проектів).

Умовами спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку є фінансування інвестиційних програм і проектів, що мають на меті розвиток регіону і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року, Стратегії розвитку Херсонської області на період 2021 – 2027 років, а також таким критеріям:

1) для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) – наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;

2) для проектів будівництва (крім проектів нового будівництва) – забезпечення дотримання комплексного підходу під час проектування та фінансування об’єкта будівництва (здійснення комплексу відповідних робіт та заходів у будинку, будівлі, споруді будь-якого призначення в цілому);

3) співфінансування з місцевих бюджетів в обсязі не менше 10%;

4) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування та їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством;

5) загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 10000 тис. грн, а для інших проектів – понад 1000 тис. грн.

Оцінка та попередній конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів здійснюються в межах окремих технічних завдань. Про перелік технічних завдань інвестиційних програм і проектів буде повідомлено після їх погодження з Мінрегіоном.

 

Телефони для довідок: ІР-телефон: 063 066 4050, 219

                                       IP-телефон: 063 066 4050, 220                            

                                        (кома – довге натискання*)Корисні посилання