Закон України «Про внесення змін до статті 34 Закону України «​​​​​​​Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

20.01.2016 15:18:59

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до статті 34 Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 9, ст. 79) такі зміни:

1. Частину другу доповнити словами «який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики (далі – пропозиції уповноваженого органу)».

2. У частині четвертій:

перше речення після слів «цього проекту» доповнити словами «та пропозицій уповноваженого органу»;

друге речення доповнити словами «та пропозицій уповноваженого органу».

3. Частину шосту після слів «Висновки відповідальної постійної комісії» доповнити словами«та пропозиції уповноваженого органу».

4. Частину сьому доповнити словами «а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України                                                              П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
5 червня 2014 року
N 1319-VII

Корисні посилання