Звіт про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту

04.02.2019 13:58:14
 1. Вид та назва регуляторного акта
  Розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації «Про затвердження Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Херсонської області ”.
   
 2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності
  Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури  обласної державної адміністрації.
   
 3. Ціль прийняття акта
  Врегулювання відносин, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Херсонської області.
   
 4. Строк виконання заходів з відстеження
  20 серпня 2018 року – 31 січня 2019 року.
   
 5. Тип відстеження : базове.
   
 6. Методи одержання результатів відстеження:
  Збір пропозицій і зауважень та їх аналіз.
   
 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:
  Звернень та пропозицій щодо реалізації регуляторного акту не надходило.
   
 8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
  Реалізація регуляторного акта дозволить досягнути запланованих цілей.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено у строк, визначений Законом України ««Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Корисні посилання