Звіт про результати публічного громадського обговорення проекту антикорупційної програми Херсонської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки

18.04.2019 13:46:35
Звіт про результати публічного громадського обговорення проекту антикорупційної програми Херсонської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки

Херсонською обласною державною адміністрацією відповідно до постанови Кабінету Міністрів Україні від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539  проведено публічне обговорення з громадськістю проекту антикорупційної програми Херсонської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки у формі засідання за «круглим столом».

Оголошення про проведення публічного громадського обговорення у формі засідання за «круглим столом» на тему: «Обговорення проекту антикорупційної програми Херсонської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки», який розміщено 29 березня 2019 року на офіційному веб-сайті Херсонської обласної державної адміністрації у рубриці «Консультації з громадськістю» – розділі «Публічні обговорення», розділі «Протидія корупції та злочинності» та в розділі «Анонси».

В оголошені запрошено представників громадськості та експертів з антикорупційної діяльності долучитися до публічного обговорення проекту антикорупційної програми Херсонської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки. Всі пропозиції/зауваження до програми запропоновано було надати у письмовому вигляді до 12 квітня 2019 року до сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації або на електронну адресу stopkorupciya@khoda.gov.ua, для можливості їх опрацювання.

Засідання за «круглим столом» проведено 17 квітня 2019 року о
15.00 годині у приміщенні Херсонської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Херсон, пл. Свободи, 1 (ІІ поверх, зал засідань).

У засіданні «круглого столу» з публічного громадського обговорення проекту антикорупційної програми Херсонської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки від обласної державної адміністрації взяли участь, зокрема, керівник апарату обласної державної адміністрації Клюцевський В.І., представники сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації Яцик В.М. та Бондар В.Г., начальник управління з питань внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації Мамотенко Н.В., представники громадської ради при Херсонській обласній державній адміністрації Бичковський Ю.О, та Карпова В.А.

У ході обговорення учасникам засідання роз’яснено, що з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 та Положення про постійно діючу комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Херсонської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 06 грудня
2018 року № 893 (далі – Комісія) розроблено робочий план оцінювання корупційних ризиків у діяльності Херсонської обласної державної адміністрації, який затверджено головою постійно діючої комісії.

Оцінка корупційних ризиків в діяльності обласної державної адміністрації здійснювалася у форматі підготовки нової Антикорупційної програми Херсонської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки (далі – Програма).

Під час ідентифікації корупційних ризиків визначено вразливі до ризиків сфери діяльності, окремі функції та завдання, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів під час виконання ними функцій та завдань. Проаналізовано нормативно-правові акти, які регулюють їх діяльність на предмет виявлення норм щодо здійснення органом влади дискреційних повноважень і норм, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією. Відповідальними за проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об’єкту проведено ідентифікацію корупційних ризиків та надано пропозиції щодо заходів із усунення виявлених корупційних ризиків.

Комісією погоджено проаналізовані ідентифіковані корупційні ризики, які містять опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією а також запропоновані заходи із усунення (зменшення)  рівня виявлених корупційних ризиків.

Основна мета антикорупційної Програми полягає у забезпеченні реалізації державної антикорупційної політики, спрямованої на створення ефективної загальнодержавної системи запобігання корупції, зменшення обсягів корупції в області, обмеження сфер її розповсюдження безпосередньо в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації, районних державних адміністраціях.

Обласна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади, який у межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Херсонської області, а також реалізує делеговані Херсонською обласною  радою повноваження.

Для забезпечення виконання Програми передбачено ряд заходів, спрямованих на розв’язання проблеми з корупцією, які заплановано реалізувати протягом 2019-2020 років, визначено конкретні терміни виконання та відповідальних виконавців.

Також учасників зазначеного заходу поінформовано, що під час публічного громадського обговорення Програми до сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації від громадської ради при Херсонській обласній державній адміністрації надійшли пропозиції щодо включення додаткових корупційних ризиків у текст програми, а саме:

- корупційний ризик по контролю щодо виділення родючих земель для розміщення альтернативної енергетики (встановлення сонячних батарей) на території Білозерського району за погодженням Херсонської обласної державної адміністрації.

Однак було роз’яснено, що вказані корупційні ризики в обласної державної адміністрації відсутні. У зв’язку з тим, що родючі землі – це землі сільськогосподарського призначення, які насамперед повинні надаватися для сільськогосподарського призначення.

Визначення земель, придатних для сільського господарства, проводиться на підставі даних Державного земельного кадастру (стаття 23 Земельного кодексу України, далі - Кодекс).

Відповідно до статей 151, 122 Кодексу повноваження щодо ведення та адміністрування Державного земельного кадастру, передача земельних ділянок  сільськогосподарського призначення належить центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальних органів, зокрема, Головному управлінню Держгеокадастру у Херсонській області.

Херсонська обласна державна адміністрація, відповідно до частини 5 статті 122 Земельного кодексу України на її території надає земельні ділянки із земель державної власності, крім випадків, визначених частинами третьою, четвертою і восьмою цієї статті, у власність або у користування у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до складу певного району, або у випадках, коли районна державна адміністрація не утворена, для всіх потреб.

Одночасно слід вказати, що державний контроль за використанням та охороною земель здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, а за додержанням вимог законодавства про охорону земель - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. Зазначений державний контроль здійснює Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області.

Крім того є самоврядний контроль, який здійснюється сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами та громадський контроль за використанням та охороною земель, здійснюється громадськими інспекторами, які призначаються відповідними органами місцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, і діють на підставі положення, затвердженого центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, охорони навколишнього природного середовища.

- корупційний ризик щодо контролю за порушенням місцевими органами влади Щасливцівською сільською радою Генічеського району при приватизації земельних ділянок та прав на будівництво.

З дня набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», з 01 січня 2013 року, землі державної та комунальної власності в Україні вважаються розмежованими.

Пунктом 3 «Прикінцеві та перехідні положення» вищевказаного Закону землями комунальної власності відповідних територіальних громад вважаються земельні ділянки, які розташовані в межах відповідних населених пунктів, крім земельних ділянок приватної власності та земельних ділянок, зазначених у підпунктах «а» і «б» пункту 4 цього розділу.     

Відповідно до статей 38-40 Земельного кодексу України земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва – це землі житлової та громадської забудови. Забудова здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і норм.

Розпорядником земель комунальної власності в межах населеного пункту є міські ради, які передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб (стаття 122 Земельного кодексу України). Порядок приватизації земельних ділянок визначено статтею 118 Земельного кодексу України.

Згідно статті 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» забудова присадибних, дачних і садових земельних ділянок може здійснюватися на підставі будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

Надання будівельного паспорта здійснюється уповноваженим органом містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня надходження відповідної заяви та пакета документів, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

Контроль за виконанням підготовчих та будівельних робіт здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю.

Тому такі корупційні ризики не можуть бути включено до антикорупційної програми Херсонської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки.

            

Завідувач сектора з питань запобігання
та виявлення корупції апарату обласної
державної адміністрації                                                                                                                                                                          В.Яцик

Корисні посилання