Оголошено конкурс на зайняття вакантної посади начальника відділу фінансово-кредитного забезпечення та бухгалтерського обліку Департаменту агропромислового розвитку Херсонської ОДА

27.02.2017 14:02:15

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

на зайняття вакантної посади державного службовця категорії «Б» - начальника відділу фінансово-кредитного забезпечення та бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку, фінансового та організаційного забезпечення Департаменту агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

Основні посадові обов’ язки:

- організовує та забезпечує ведення бухгалтерського обліку, своєчасний облік бюджетних коштів, товарно-матеріальних цінностей, правильне документальне оформлення та відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з рухом коштів;

- забезпечує правильне та своєчасне нарахування та перерахування державних податків та інших платежів у державний бюджет України, правильне витрачання отриманих в установах банків коштів за призначенням, складання бухгалтерської звітності на основі достовірних первинних документів та відповідних бухгалтерських записів та своєчасне їх подання відповідним органам;

     Здійснює контроль за:

  •  відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться Департаментом агропромислового розвитку;
  •  складанням звітності;

- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних) ресурсів, збереженням майна;

  • дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна Департаменту;
  • правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт;

- придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

  • оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

Умови оплати праці

Посадовий оклад- 4500 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця відповідно до Закону України  „Про державну службу” № 889-VIII та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строкове призначення (на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) Копія паспорта громадянина України.

2) Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3) Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4) Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5) Заповнена особова картка встановленого зразка.

6) Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за     2016 рік

Документи приймаються до 14 березня 2017 року до 17 год 00 хв

Дата, час і місце проведення конкурсу

    17 березня 2017 року о 09.30 годині

за адресою: м. Херсон просп. Ушакова, 47, каб. 210

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Піскун Лілія Вікторівна

тел. (0552) 42- 27- 67

up-agro@ukr.net 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

ступінь вищої освіти не нижче магістра

2

Досвід роботи

досвід бухгалтерської роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

Вільно

Спеціальні вимоги

1

Освіта

Вища  

2

Знання законодавства

1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

4) Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

5) Бюджетний кодекс України;

6) Кодекс законів про працю України;

7) Акти Президента України та Кабінету Міністрів України, накази Мінфіну, інші нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ;

8) Постанова Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 292 “Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році”;

3

Професійні чи технічні знання

 навики ПК на рівні користувача;

знання законів, інших актів законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов’язань.

4

Спеціальний досвід роботи

-                                                 

5

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером - рівень впевненого користувача. Знання програми 1С

 

 

6

Особистісні якості

дисципліна і системність;

самоорганізація та орієнтація на розвиток;

 ініціативність;

 вміння працювати в стресових ситуаціях.

аналітичні здібності.

Корисні посилання