Оголошено конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії „В” – головного спеціаліста відділу аналітики та організаційного забезпечення управління з питань внутрішнього аудиту Херсонської обласної державної адміністрації (4 вакансії)

07.12.2016 10:00:34
Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Планує проведення планових внутрішніх аудитів відповідно до Стандартів та документів з питань проведення внутрішнього аудиту. За необхідністю проводить планові та позапланові внутрішні аудити на об’єктах внутрішнього аудиту за напрямами, що визначені у Стандартах, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації за результатами проведених внутрішніх аудитів, здійснює контроль за станом їх реалізації, формує та зберігає матеріали внутрішніх аудитів згідно з порядком, встановленим законодавством, та внутрішніми розпорядчими документами обласної державної адміністрації.

2. Розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань внутрішнього аудиту.

3. Приймає участь у формуванні піврічних планів діяльності з внутрішнього аудиту, вносить пропозиції щодо їх зміни.

4 Відповідно до покладених на нього завдань:

– визначає ризикові сфери та проводить аналіз діяльності об’єктів внутрішнього аудиту;

– готовить пропозиції щодо включення тем внутрішніх аудитів до планів діяльності з внутрішнього аудиту за визначеними ризиковими сферами в діяльності;

– складає та веде базу даних щодо об’єктів внутрішнього аудиту, своєчасно її оновлює;

– забезпечує підготовку та своєчасне подання звітів про результати діяльності з питань внутрішнього аудиту відповідно до  Порядку № 1001, Стандартів та внутрішніх документів з питань проведення внутрішнього аудиту.

Умови оплати праці – посадовий оклад,

– надбавка до посадового окладу за ранг згідно штатного розпису (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 „Деякі питання оплати праці державних службовців”);

– надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати  (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за встановленою формою) з резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”, та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

У разі інвалідності – заяву за встановленою формою, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

 

Дата, час і місце проведення конкурсу 27.12.2016 о 13.30

Площа Свободи, 1 ( IV поверх),

м. Херсон, Херсонська область

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Симоненко Ольга Леонідівна (адміністратор)

тел.: (0552) 49-02-48, 49-00-74

e-mail: up-audit@khoda.gov.ua

 

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги
1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги
1 Освіта повна вища освіта економічного або юридичного спрямування
2 Знання законодавства 1) Конституція України

2) Закон України «Про державну службу»

3) Закон України «Про запобігання корупції»

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

5) Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 28.09.2011 №1001;

6) Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 №1247;

7) Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 №1217

3 Професійні чи технічні знання достатній рівень користування персональним комп’ютером, відповідне програмне забезпечення, необхідне для якісного виконання покладених завдань
4 Спеціальний досвід роботи стаж роботи на державній службі за фахом не менше 3 роки
5 Знання сучасних інформаційних технологій вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.
6 Особисті якості компетентність, відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, креативність та ініціативність, прагнення до самовдосконалення та підвищення фахового рівня, вміння працювати в стресових ситуаціях, вміння працювати в колективі.

 

Корисні посилання