Стан запобігання корупції в апараті обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах і районних державних адміністраціях та стан протидії корупції в області за перше півріччя 2016 ріку

15.07.2016 15:47:15
Стан запобігання корупції в апараті обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах і районних державних адміністраціях та стан протидії корупції в області за перше півріччя 2016 ріку

Вжиті заходи щодо запобігання корупції в апараті обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах і районних державних адміністраціях та стан протидії корупції в області за перше півріччя 2016 року доцільно викласти за наступними напрямками діяльності.

Забезпечення реалізації засад державної антикорупційної  політики  в  Україні

Так, на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки» та постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки» видано розпорядження   голови   обласної   державної   адміністрації   від   25   лютого 2016 року № 134 «Про антикорупційну програму Херсонської обласної державної адміністрації на 2016 рік» (далі – Програма).

Метою Програми є забезпечення реалізації державної антикорупційної політики щодо створення ефективної загальнодержавної системи запобігання корупції, зменшення обсягів корупції в області, обмеження сфер її розповсюдження безпосередньо в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації, районних державних адміністраціях.

Досягнення мети Програми та адекватна протидія корупції в області можлива за умови підтримки антикорупційних заходів держави суспільством, ефективного виконання та застосування антикорупційного законодавства працівниками апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій, координації їх діяльності, забезпечення поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

Виконання вимог базових антикорупційних актів сприятиме реалізації системних соціально-економічних реформ, модернізації моделі державного управління, зміцненню довіри громадян до органів державної влади.

Програмою визначено шляхи розв’язання проблеми з корупцією серед державних службовців, а саме: дотримання Конституції та законів України, вчинення дій лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, дотримання принципів державної служби та правил етичної поведінки, дотримання вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції, запобігання виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби, створення прозорої системи для державного та громадського контролю, забезпечення доступу громадян до публічної інформації, підвищення якості надання адміністративних послуг, впровадження технологій електронного урядування, посилення профілактичної роботи серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави, створення доброчесної публічної державної служби.

Завданнями Програми є забезпечення відкритості та прозорості в діяльності місцевих органів виконавчої влади, впровадження системного підходу та превентивних заходів щодо запобігання і виявлення корупції в місцевих органах виконавчої влади, усунення корупційних чинників у процедурах державних закупівель, забезпечення впровадження нової моделі державної служби з метою належного врядування та удосконалення механізму протидії корупції, запровадження механізмів дотримання етичних стандартів для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, забезпечення обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, із законодавством щодо доброчесності на публічній службі, забезпечення формування негативного ставлення до корупції.

Вказані завдання передбачають виконання протягом 2016 року ряду заходів, що стосуються своєчасного оновлення офіційних веб-сайтів, роботи інтегрованих прозорих офісів-центрів надання адміністративних послуг, забезпечення участі осіб, відповідальних за здійснення державних закупівель, та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у проведенні тренінгів (навчань) щодо виявлення конфлікту інтересів та корупційних ризиків під час здійснення державних закупівель.

Також у рамках Програми передбачається здійснення комплексу заходів щодо реформування системи державної служби шляхом забезпечення реалізації Закону України «Про державну службу» та підзаконних актів, виданих на його виконання, а також Закону України «Про запобігання корупції» в частині додержання загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених Національним агентством з питань запобігання корупції.

Кадрова політика

Обласною державною адміністрацією особлива увага приділяється  підвищенню кваліфікації державних службовців області, у тому числі і з питання запобігання корупції.

Так, за перше півріччя поточного року в Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій за рахунок коштів місцевого бюджету пройшли підвищення  кваліфікації 3890 осіб,  з яких з питання запобігання корупції – 683 особи (державні службовці обласної державної адміністрації – 94, державні службовці районних державних адміністрацій – 169, посадові особи органів місцевого самоврядування – 420), з питань особливостей нової моделі державної служби – 280 осіб (державні службовці – 196, посадові особи територіальних органів виконавчої влади – 59, посадові особи органів місцевого самоврядування – 25), з інших питань – 2927 осіб.

Прозорість (відкритість) влади

Прозорість влади є одним з ефективних елементів боротьби з корупцією.

Так, на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації створено та постійно оновлюються систематизовані рубрики й категорії матеріалів та інформації, спрямовані на відкритість влади та прозорість діяльності керівництва обласної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів.

Створено такі рубрики, як «Державні закупівлі», «Доступ до публічної інформації», «Показники економічного розвитку», «Інвестиційний потенціал», «Бюджет», а також інформаційний банер «Люстрація», який постійно оновлюється і містить декларації про доходи працівників обласної державної адміністрації.

Всі категорії та рубрики офіційного сайту обласної державної адміністрації знаходяться у вільному доступі, що дає змогу громадськості ознайомитись практично з будь-якою інформацією про діяльність обласної державної адміністрації.

Крім того, на сайті обласної державної адміністрації створено розділ «Протидія корупції та злочинності», забезпечено його своєчасне наповнення відповідною інформацією.

Оперативне реагування на нагальні проблеми в обласному центрі та області

В області працює безкоштовна «гаряча» телефонна лінія голови обласної державної адміністрації, що дозволяє оперативно отримувати інформацію про стан справ на місцях і належним чином реагувати на наявні проблеми.

Загалом, за перше півріччя 2016 року на «гарячу» телефонну лінію голови    обласної державної адміністрації надійшло 2910 звернень громадян, з них заяв і клопотань – 1040, скарг – 1870, з яких позитивно вирішено 621 (21,3 % загальної кількості зареєстрованих звернень). На 1442 звернення (49,6 % загальної кількості зареєстрованих звернень) заявникам надано консультації та роз’яснення щодо норм законодавства, актуальних питань державної політики, а також необхідну довідкову інформацію та психологічну підтримку.

За вказаний період на «гарячу» телефонну лінію не надійшло жодного звернення з питань корупції, однак обласна державна адміністрація закликає мешканців області повідомляти про такі факти.

Впровадження системного підходу та превентивних заходів щодо запобігання та виявлення корупції в місцевих органах виконавчої влади

Планування роботи головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації відбувається шляхом складання плану роботи на рік (затверджується Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики), щоквартальних планів роботи та надання пропозицій до щоквартальних планів роботи обласної державної адміністрації, які затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Крім того, у щоквартальних планах заходів обласної державної адміністрації із запобігання  та  виявлення  корупції  плануються  перевірки головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації діяльності посадових осіб апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій з питання дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Забезпечення впровадження нової моделі державної служби з метою належного врядування та удосконалення механізму протидії корупції

З метою впровадження Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (далі – Закон) обласною державною адміністрацією вжито наступних заходів:

– розроблено перелік посад працівників апарату обласної державної адміністрації та посад працівників Департаменту економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації, які виконують функції з обслуговування, який затверджено 26 травня 2016 року Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Автономній Республіці   Крим  та м. Севастополі;

– затверджені структури та сформовано штатні розписи апарату обласної державної адміністрації та структурних підрозділів обласної державної адміністрації з урахуванням вимог щодо дотримання співвідношення категорій посад в державному органі;

– персонально повідомлено тих працівників, на яких поширюється дія Закону про зміну істотних умов праці (у порядку статті 32 Кодексу законів про працю України);

– розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 07 червня 2016 року № 355-ос присвоєно ранги державним службовцям структурних підрозділів обласної державної адміністрації, а розпорядженням  від 10 червня 2016 року № 360-ос – державним службовцям апарату обласної державної адміністрації;

– відповідно до вимог Закону та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 25 березня 2016 року № 246, проведено три конкурси на зайняття вакантних посад державної служби в апараті обласної державної адміністрації та керівництва структурних підрозділів обласної державної адміністрації;

– у квітні – травні 2016 року відділом кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації спільно з обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій провів навчання за темою «Новели Закону України «Про державну службу»: зміст та шляхи запровадження» (кількість слухачів від районних державних адміністрацій – 35, від структурних підрозділів обласної державної адміністрації – 55 осіб);

– 12 травня 2016 року у м. Каховка проведено виїзний семінар-навчання керівників апаратів районних державних адміністрацій, на якому вивчалися основні засади Закону та нормативно-правові акти, видані на його виконання.

         Усунення корупційних чинників у процедурах державних закупівель

Обласною державною адміністрацією спільно з представниками порталу «Держзакупівлі» 01 березня 2016 року проведено семінар для замовників та представників бізнесу Херсонської області на тему електронних державних закупівель та нововведень, передбачених законом.

У вказаному семінарі взяли участь представники обласної державної адміністрації, у т.ч. керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

         Забезпечення розвитку інтегрованих прозорих офісів-центрів надання адміністративних послуг

Так, питання реформування системи надання адміністративних послуг неодноразово розглядалось на селекторних нарадах, засіданнях колегії обласної державної адміністрації та робочих груп. За результатами видано відповідні розпорядження та доручення голови обласної державної адміністрації з урахуванням змін, які вносились до чинного законодавства у сфері адміністративних послуг.

З метою запровадження електронного документообігу у сфері надання адміністративних послуг обласною державною адміністрацією у рамках проекту «Підвищення якості надання адміністративних послуг громадянам Херсонської області» ведеться робота щодо створення Регіонального веб-порталу адміністративних послуг.

На сьогодні до Порталу підключені обласні суб’єкти надання адміністративних послуг, адміністратори Центру при Бериславській районній державній адміністрації та суб’єкти надання адміністративних послуг Бериславського району. Наразі ведеться робота по підключенню до Порталу адміністраторів Центру при Каховській районній державній адміністрації.

Дорученням голови обласної державної адміністрації від 01 липня 2016 року № 127-д визначено завдання головам районних державних адміністрацій та міським головам міст обласного значення передбачити у місцевих бюджетах кошти на придбання додаткових іменних ліцензій та навчання адміністраторів Центрів у зазначеній системі.

Крім того, продовжується реалізація проекту міжнародної технічної допомоги «Підвищення якості надання адміністративних послуг населенню в Херсонській області», який передбачає встановлення та обслуговування в Херсонському центрі надання адміністративних послуг системи обробки телефонних дзвінків та системи управління чергою.

Стан протидії корупції

Протягом першого півріччя поточного року правоохоронними органами Херсонської області направлено до суду 59 протоколів про корупційні правопорушення (з них протоколи, складені органами прокуратури Херсонської області – 46, органами прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері – 7, органами внутрішніх справ у Херсонській області – 1, органами СБУ в Херсонській області – 5).

Як наслідок, притягнуто судом до адміністративної  відповідальності 38 осіб (депутатів сільських, селищних, міських, районних рад – 20, посадових осіб місцевого самоврядування IV категорії – 2, посадових осіб  місцевого самоврядування V-VII категорій – 5, працівників органів внутрішніх справ – 1, службових осіб Збройних Сил України – 1, службових осіб державної прикордонної служби – 3, посадових осіб юридичних осіб публічного права – 6).

Вказаних осіб притягнуто за наступними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 172-4) – 3 особи, порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) (стаття 172-5) – 4 особи, порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (стаття 172-7) – 31 особа.

Крім того, протягом першого півріччя 2016 року правоохоронними органами Херсонської області направлено до суду 32 кримінальних корупційних правопорушення, кримінальні провадження за якими закінчені розслідуванням, з обвинувальним актом (з них кримінальних корупційних правопорушень, виявлених органами прокуратури Херсонської області – 3, органами внутрішніх справ у Херсонській області – 23, органами СБУ в Херсонській області – 6).

У межах даних кримінальних проваджень повідомлено про підозру 35 особам (з них державних службовців ІІІ категорії – 1, державних службовців V-VII категорій – 5, депутатів сільських, селищних, міських, районних рад – 2, посадових осіб місцевого самоврядування IV категорії – 4, посадових осіб місцевого самоврядування V-VII категорій – 1, посадових та службових осіб райдержадміністрацій – 1, працівників органів прокуратури – 1, працівників органів внутрішніх справ – 3, службових осіб Збройних Сил України – 2, працівників митної служби – 2, посадових та службових осіб інших органів державної влади – 4, посадових осіб юридичних осіб публічного права – 6, осіб, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов’язки в юридичних особах приватного права – 4, посадових осіб юридичних осіб, фізичних осіб (у разі одержання від них неправомірної вигоди) – 4).

Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних корупційних правопорушень, передбачених наступними статтями Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим   становищем   (частини  друга – п’ята статті   191) – 13 осіб, зловживання владою або   службовим становищем (стаття 364) – 4 особи, зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (стаття 364-1) – 1 особа, одержання хабара (стаття 368) – 7 осіб, зловживання впливом (стаття 369-2) – 4 особи.

У зв’язку із наведеним слід зазначити, що питання стосовно попередження корупційних проявів з боку державних службовців, послідовної кадрової політики, викоренення причин та умов, які сприяють вчиненню корупційних дій, знаходяться на постійному контролі обласної державної адміністрації.

Корисні посилання