Умови проведення конкурсу посада: головний спеціаліст відділу підготовки та супроводження грантових проектів управління інвестицій та грантових проектів Департаменту інвестиційної, туристично-курортної діяльності та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації (категорія В)

23.11.2016 15:34:49

Загальні умови

Посадові обов’язки:

 1. Забезпечувати реалізацію державної політики на території області у сфері співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та з питань залучення міжнародної технічної допомоги.
 2. Брати участь у підготовці пропозицій, розробленні та виконанні програм економічного та соціального розвитку області на короткостроковий період, державних і регіональних програм, нормативно-правових актів у сфері міжнародної технічної допомоги.
 3. Створювати сприятливі умови для залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги з впровадження грантових проектів.
 4. Розробляти пропозиції щодо сфер та напрямків для залучення міжнародної технічної допомоги та фандрайзингу.
 5. Здійснювати підготовку проектних пропозицій, грантових угод, супроводжувати їх реалізацію, проводити моніторинг стану виконання та визначати координатора проекту.
 6. Налагоджувати співпрацю з міжнародними фондами та фінансовими організаціями, які надають технічну допомогу.
 7. Забезпечувати постійний моніторинг актуальних грантових програм та проектів, розповсюджувати інформацію серед потенційних учасників.
 8. Сприяти проведенню заходів з питань залучення міжнародної технічної допомоги та проводити навчання щодо роботи з міжнародними фінансовими організаціями.
 9. Брати участь у підготовці інформаційних матеріалів щодо написання грантових проектів, надавати організаційно-методичну допомогу з питань міжнародної технічної допомоги.
 10. Здійснювати моніторинг стану виконання заходів, спрямованих на залучення міжнародної технічної допомоги, готувати необхідні аналітичні матеріали.

Умови оплати праці:

Відповідно до ЗУ «Про державну службу» № 889-VIII та постанови КМУ від 06.04.2016 №292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році»

Призначення на посаду: на період відпустки державного службовця, за яким відповідно до Закону України «Про державну службу» зберігається посада державної служби.

Вимоги до професійної компетентності кандидатів:

Освіта – вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, молодший бакалавр.

Досвід роботи – не потребує, вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:

 • Конституція України;
 • Закон України «Про державну службу»;
 • Закон України «Про запобіганням корупції»;
 • Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
 • Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
 • Закон України «Про звернення громадян»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №153 «Про створення єдиної системи залучення,використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги

Професійні чи технічні знання

 • знання актів законодавства та нормативно правових актів, що стосуються державної служби, діяльності обласної державної адміністрації, Департаменту;
 • знання практики застосування чинного законодавства;
 • знання інструкції з діловодства;
 • знання норм сучасної ділової української мови та вміння застосування її на практиці;

Знання сучасних інформаційних технологій: комп’ютерної техніки та програмного забезпечення

Особисті якості:

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) інноваційність та креативність;

4) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

5) дипломатичність та гнучкість;

6) незалежність та ініціативність;

7) орієнтація на обслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

 1. Копія паспорта громадянина України.
 2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою, що додається).
 3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
 4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
 5. Заповнена особова картка встановленого зразка (П 2-ДС, форма додається).
 6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. Документи приймаються до 17 00  07 грудня 2016 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу:

12 грудня 2016 року о 14:00, м. Херсон, пл. Свободи,1

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Щербачук Анна Вікторівна, 22-62-84, annasherbachuk@mail.ru

Корисні посилання