Умови проведення конкурсу посада: головний спеціаліст відділу з питань промислової політики та організаційно-фінансової роботи Департаменту інвестиційної, туристично-курортної діяльності та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації (категорія В)

23.11.2016 15:40:07

Загальні умови

Посадові обов’язки:

 1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері управління персоналом та державної служби в Департаменті.
 2. Здійснює обробку персональних даних, що містяться в особових справах працівників Департаменту у межах компетенції забезпечує їх захист.
 3. Виконує інші обов’язки, що випливають з покладених на відділ завдань.
 4. Розроблює інструкції з діловодства та номенклатури справ управління;
 5. Виконує організацію документообігу, формування справ, їх зберігання та підготовки до передачі до державного архіву області;
 6. Організацію  контролю за виконанням документів центральних органів, розпоряджень голови облдержадміністрації, звернень громадян та інших документів, що належать до компетенції управління;
 7. Аналіз та оцінку стану справ з питань діловодства, контролю та роботи із зверненнями громадян;
 8. Перегляд нормативно-правових актів зареєстрованих в юстиції;

 Умови оплати праці:

Відповідно до ЗУ «Про державну службу» № 889-VIII та постанови КМУ від 06.04.2016 №292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році»

Безстрокове призначення на посаду.

Вимоги до професійної компетентності кандидатів:

Освіта – вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, молодший бакалавр.

Досвід роботи – не потребує, вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:  Конституція України;  Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про місцеві державні адміністрації»; Кодекс законів України про працю; Постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного агентства України з питань державної служби що забезпечують формування та реалізацію державної політики в сфері державної служби.

Професійні чи технічні знання

 • знання актів законодавства та нормативно правових актів, що стосуються державної служби, діяльності обласної державної адміністрації, Департаменту;
 • знання інструкції з діловодства;
 • знання норм сучасної ділової української мови та вміння застосування її на практиці;
 • трудового законодавства та кадрового діловодства, знання та володіння мовними нормами і культурою мовлення,

Знання сучасних інформаційних технологій: комп’ютерної техніки та програмного забезпечення

Особисті якості:

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) інноваційність та креативність;

4) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

5) дипломатичність та гнучкість;

6) незалежність та ініціативність;

7) орієнтація на обслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

 1. Копія паспорта громадянина України.
 2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою, що додається).
 3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
 4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
 5. Заповнена особова картка встановленого зразка (П 2-ДС, форма додається).
 6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. Документи приймаються до 1700  07 грудня 2016 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу:

13 грудня 2016 року о 10:00, м. Херсон, пл. Свободи,1

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Щербачук Анна Вікторівна, 22-62-84, annasherbachuk@mail.ru.

Корисні посилання