Нормативно-правова база по громадським ініціативам

17.01.2016 12:08:20

Закони України по громадським ініціативам

Конституція України;
Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»;
Закон України «Про громадські об’єднання»;
Закон України «Про політичні партії в Україні»;
Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»; Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»;
Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»;
Закон  України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»;

Укази Президента України по громадським ініціативам

Указ Президента України від 24 березня 2012 р. № 212 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації»;

Постанови Кабінету Міністрів України по громадським ініціативам

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2010 р. № 809 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. № 671 «Деякі питання реалізації в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 658 «Про утворення Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади»;
«Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1212 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним  державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1209 «Про реєстрацію символіки громадського об’єднання»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2012 р. № 1193 «Про затвердження зразків свідоцтв про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки та про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 316 «Про затвердження нового складу Координаційної ради з питань реалізації в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 р. № 324 «Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 968 «Про затвердження Порядку планування та моніторингу реалізації органами виконавчої влади Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні»
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 234 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 2010 р. № 996»

Розпорядження Кабінету Міністрів України по громадським ініціативам

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 р. № 48 «Про залучення представників молодіжних громадських організацій до роботи на громадських засадах в центральних органах виконавчої влади»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2004 р. № 759 «Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв’язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 2311 «Про проведення публічного громадського обговорення системних соціально-економічних реформ»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 220 «Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. №  514 «Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1176-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014—2015 роках»

Накази Міністерства юстиції України по громадським ініціативам

Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 № 1842/5 «Про затвердження форм документів, надання (надсилання) яких встановлено Законом України «Про громадські об’єднання»;
Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012  N 1843/5 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо реєстрації громадських об’єднань»;
Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012  № 1845/5 «Про порядок підготовки та оформлення рішень щодо громадських об’єднань»

Міжнародні документи по громадським ініціативам

Загальна декларація прав людини;
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права;
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;
Європейська соціальна хартія;
Конвенція  «Про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя  з  питань що  стосуються довкілля»

Рішення «Про внесення змін до обласної програми сприяння розвитку громадянського суспільства «Свідома громадськість та відкрита влада» на період до 2015 року»

«Свідома громадськість та відкрита влада»

 

Корисні посилання