Інформація Херсонської обласної державної адміністрації про проведення відбору виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок державної власності на конкурентних засадах

04.09.2017 07:16:17

Херсонська обласна державна адміністрація (організатор земельних торгів) відповідно до статей 12, 122, 135-137 Земельного кодексу України, на виконання розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 23 червня 2017 року № 445, проводить відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок на території Херсонської області.

Дані про земельні ділянки:
1. м. Скадовськ, вул. Набережна (Куйбишева), площа - 0,9 га, для організації пляжу та обслуговуючої інфраструктури пляжної території, кадастровий номер не присвоєний.
2. м. Скадовськ, вул. Набережна (Куйбишева), площа - 1,0 га, для організація пляжу та обслуговуючої інфраструктури пляжної території, кадастровий номер не присвоєний.
3. м. Скадовськ, вул. Набережна (Куйбишева), площа - 2,50 га, для організації пляжу та обслуговуючої інфраструктури пляжної території, кадастровий номер не присвоєний.
4. м. Скадовськ, на території Східного пляжу, площа - 0,605 га, для організації пляжу та обслуговуючої інфраструктури пляжної території, кадастровий номер не присвоєний.
5. м. Скадовськ, на території Східного пляжу, площа - 0,805 га, для організації пляжу та обслуговуючої інфраструктури пляжної території, кадастровий номер не присвоєний.
6. м. Скадовськ, на території Східного пляжу, площа - 1,2 га, для організації пляжу та обслуговуючої інфраструктури пляжної території, кадастровий номер не присвоєний.
7. м. Скадовськ, на території Східного пляжу, площа - 1,4 га, для організації пляжу та обслуговуючої інфраструктури пляжної території, кадастровий номер не присвоєний.
8. м. Скадовськ, на території Східного пляжу, площа - 1,5 га, дляорганізація пляжу та обслуговуючої інфраструктури пляжної території, кадастровий номер не присвоєний.
9. м. Скадовськ, на території Східного пляжу, площа - 0,520 га, для організації пляжу та обслуговуючої інфраструктури пляжної території, кадастровий номер не присвоєний.
10. м. Скадовськ, на території Західного пляжу, площа - 1,0 га, для організації пляжу та обслуговуючої інфраструктури пляжної території, кадастровий номер не присвоєний.
11. м. Скадовськ, напроти бази відпочинку «Червоні вітрила», площа - 0,74 га, для організації пляжу та обслуговуючої інфраструктури пляжної території, кадастровий номер не присвоєний.
12. м. Скадовськ, на території Центрального пляжу (напроти бази відпочинку «Лазурна»), площа - 0,71 га, для організації пляжу та обслуговуючої інфраструктури пляжної території, кадастровий номер не присвоєний.
13. Широкобалківська сільська рада Білозерського району, без водного об’єкту, площа - 2,5 га, для рибогосподарських потреб, кадастровий номер не присвоєний.
14.  Олександрівська сільська рада Голопристанського району (за межами населеного пункту), загальна площа земельної ділянки в комплексі з водним об’єктом - 25,0 га, для науково-дослідних робіт, кадастровий номер не присвоєний.
15. Збур’ївська сільська рада Голопристанського району (за межами населеного пункту), загальна площа земельної ділянки в комплексі з водним об’єктом - 8,6680 га, для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, кадастровий номер не присвоєний.
16.  Великоолександрівська селищна рада (за межами населених пунктів смт. Велика Олександрівка та с. Твердомедово), загальна площа земельної ділянки - 3,3 га, для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей площа, кадастровий номер не присвоєний.
17.  Великоолександрівська селищна рада (за межами населених пунктів смт. Велика Олександрівка та с. Твердомедово), загальна площа земельної ділянки - 1,7 га, для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, кадастровий номер не присвоєний.
18.  Новотроїцька селищна рада (за межами населеного пункту), загальна площа земельної ділянки в комплексі з водним об’єктом - 47,54 га, для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, кадастровий номер: 6524455100:06:012:0010.
19. Новодмитрівська сільська рада Генічеського району (за межами населеного пункту), загальна площа земельної ділянки в комплексі з водним об’єктом - 34,56 га, для рибогосподарських потреб, кадастровий номер не присвоєний.
20. Чкалівська сільська рада Новотроїцького району (за межами населеного пункту), загальна площа земельної ділянки в комплексі з водним об’єктом - 4 га, для рибогосподарських потреб, кадастровий номер не присвоєний.
21. Чонгарська сільська рада Генічеського району (за межами населеного пункту), загальна площа земельної ділянки в комплексі з водним об’єктом - 160,0 га, для рибогосподарських потреб, кадастровий номер не присвоєний.
22. Асканія-Нова селищна рада Чаплинського району (за межами населеного пункту), загальна площа земельної ділянки в комплексі з водним об’єктом - 3,00 га, для рибогосподарських потреб, кадастровий номер не присвоєний.
23. м. Генічеськ, вул. Фрунзе, їв, площа - 0,125 га, для розміщення холодильної камери по зберіганню свіжої риби та будівництва допоміжних будівель і споруд, кадастровий номер не присвоєний.
24. Коробківська сільська рада Каховського району (за межами населеного пункту), площа - 0,03 га, для розміщення шиномонтажного обладнання та торговельної точки, кадастровий номер не присвоєний.
25. Щасливцевська сільська рада Генічеського району (за межами населеного пункту), площа - 2,0 га, для будівництва об’єктів рекреаційного призначення.

Умови відбору виконавця земельних торгів:

1.  Виконавець забезпечує організацію та проведення земельних торгів за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів. Витрати (видатки) здійснені виконавцем на проведення земельних торгів відшкодовуються йому переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 135 Земельного кодексу України;
2.  Під час відбору виконавця враховуються пропозиції кожного з претендентів за критеріями:
кількість розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці;
- кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що були розроблені претендентом протягом попередніх 24 місяців, погодженні та затвердженні в установленому порядку;
- кількість підготовлених протягом попередніх 24 місяців лотів до продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах, кількість із них проданих, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.
- інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації.
3.  Претендент повинен мати офіційного представника та відповідне приміщення у м. Херсоні.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у відборі не допускається.

Вимоги до документації, що подається на відбір виконавця земельних торгів:

Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця послуг з організації та проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів продажу та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з пропозицією про вартість виконання робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Конкурсна пропозиція претендентів подається в окремому запечатаному конверті, який у місцях склеювання скріплюється печаткою претендента і мають містити пропозицію про вартість виконання робіт у розрізі видів послуг, з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт. Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлювання документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Перелік підтверджуючих документів, які подаються на відбір виконавця послуг з проведення земельних торгів:

- заява про участь у відборі виконавців послуг з проведення земельних торгів;
- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);
- згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи-підприємця);
- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
- інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:
для здійснення робіт із землеустрою - наявність у штаті учасника (за основним місцем роботи) не менше двох сертифікованих інженерів- землевпорядників;
для проведення земельних торгів - суб ’єкт господарювання повинен мати у складі ліцитаторів (за основним місцем роботи або залучених за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), ліцитатори повинні мати вищу освіту та відповідні кваліфікаційні сертифікати;
(документальним підтвердженням є копії ліцензій (у разі їх наявності), кваліфікаційних сертифікатів інженера-землевпорядника, кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів, копії трудових книжок, контрактів, тощо у відповідності до вимог законодавства про працю);
- інформація щодо досвіду виконання аналогічних робіт;
- кількість розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці;
- кількість проданих лотів, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною;
- проект-завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель, у якому має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатати виконаних робіт.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.

Строк подання документації - до 18 вересня 2017 року (включно).

Поштова адреса, за якою подаються документи - пров. Козацький, 10, м.Херсон, 73000, Департамент екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації (4 пов., каб.6).

Дата розгляду документів та проведення відбору виконавця торгів  - 21 вересня 2017 року, 0 10.00, за адресою:
м. Херсон, пл. Свободи, 1, зал засідань.

Корисні посилання