Інвестиції з країн – членів ЄС у Херсонську область у 2019 році

09.09.2019 11:26:44
Інвестиції з країн – членів ЄС у Херсонську область у 2019 році

Станом на 01 квітня 2019 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій склав 220,4 млн дол. США та у порівнянні з відповідним показником на початок 2019 року збільшився на 15,4 млн дол. США, або на 7,5%.

При цьому, надходження з країн – членів Європейського Союзу, склали 174,0 млн дол. США, або 79,0% від загального обсягу, та зросли на 10,4 млн дол. США, або на 6,3%, проти відповідного обсягу, встановленого на 01 січня 2019 року.

У розрахунку на одну особу населення області на початок квітня 2019 року припадало 211,7 дол. США іноземних інвестицій, що на 8,8 дол. США, або на 4,2% більше відповідного показника аналогічного періоду 2018 року.

Слід зазначити, що аналіз державних статистичних спостережень у сфері надходження прямих іноземних інвестицій у Херсонську область упродовж 2014 – 2019 років дозволяє зробити висновок, що нерезиденти з країн – членів Європейського Союзу, незмінно залишаються головними інвестиційними партнерами Херсонщини, оскільки питома вага їх внесень за останні п’ять років та I кварталу 2019 року у середньому становить майже 80%.

Динаміка надходжень прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу нерезидентів) в економіку Херсонської області у 2014 – 2019 роках, млн дол. США

За географією надходжень структура прямих іноземних інвестицій в області протягом останніх п’яти років суттєво не змінилася, водночас у січні-березні 2019 року за рахунок зростання інвестиційної активності нерезидентів з Королівства Швеція на економічному ринку Херсонщини та збільшення ними загальних обсягів капіталовкладень в області на 13,2 млн дол. США, або в 2,7 рази (у порівнянні з відповідним показником на початок 2019 року), станом на 01 квітня 2019 року спостерігаються вагомі зміни у списку лідерських позицій серед головних 11 країн-інвесторів Херсонської області, на які на сьогодні припадає понад 80% внесеного іноземного капіталу та серед яких 5 країн є державами – членами ЄС, а саме:

  1. Республіка Кіпр (124,0 млн дол. США, або 56,3%);
  2. Королівство Швеція (13,5 млн дол. США, або 6,1%);
  3. Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії (5,4 млн дол. США, або 2,5%);
  4. Королівство Нідерландів (2,4 млн дол. США, або 1,1%);
  5. Федеративна Республіка Німеччина (2,0 млн дол. США, або 0,9%).

Питома вага внесень найбільших країн-інвесторів – членів Європейського Союзу, у загальному обсязі прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у Херсонської області, станом на 01 квітня 2019 року, %

Провідною сферою економічної діяльності за обсягами залучених  інвестицій іноземних інвесторів залишається промислове виробництво, у якому на 01 квітня 2019 року зосереджено 162,6 млн дол. США, або 73,8% від загального обсягу внесених прямих іноземних інвестицій в області, зокрема переробна промисловість – 127,0  млн дол. США, або 57,6%.

Крім того, у сферу промислової діяльності, пов’язану з постачанням електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, інвестовано 35,6 млн дол. США, або 16,1% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в області.

На даний час найбільш вагомими об’єктами здійснених іноземних інвестицій нерезидентами з країн – членів Європейського Союзу, є наступні підприємства:  ПрАТ «Чумак», ТОВ «Дунапак Таврія», ТОВ «Віндкрафт Україна», ТОВ «Данон Дніпро», ТОВ «Сивашенергопром» та ПрАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів».

Корисні посилання