Адміністративна послуга «Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів»

26.12.2016 15:31:47

На виконання наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України віл 24 листопада 2016 року № 483 «Про затвердження типових інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги, яка надається структурними підрозділами з питань агропромислового розвитку облдержадміністрацій» наказом директора Департаменту агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації від 23 грудня 2016 року №83 затверджено інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів».

Зазначена послуга стосується власників племінних (генетичних) ресурсів – суб’єктів племінної справи у тваринництві, які пройшли державну атестацію (переатестацію), отримали племінний статус та зареєстровані у Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора

Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації

23 грудня 2016 № 83

Інформаційна картка адміністративної послуги «Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів» Департамент агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги м. Херсон

просп. Ушакова, 47

2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги Понеділок – четвер з 8 год. до 17 год.;

п’ятниця з 8 год. до 15 год. 45 хв.;

обідня перерва з 12 год. до 12 год. 45 хв.

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги Тел. (0552) 42-27-65,

тел. (0552) 42-27-38,

факс 42-27-51,

е-mail: [email protected];

[email protected]

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Стаття 13 Закону України «Про племінну справу у тваринництві»
5. Акти Кабінету Міністрів України
6. Акти центральних органів виконавчої влади Наказ Мінагрополітики України від 17 листопада 2011 року № 629 «Про затвердження Положення про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів та зразків форм сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів», зареєстрований в Мін’юсті 09 грудня 2011 року за № 1422/20160
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування Розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 06 квітня 2015 року № 217 «Про визначення відповідальної особи з питань видачі сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів»
Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання адміністративної послуги Підставою для видачі сертифікатів є звернення суб’єктів племінної справи у тваринництві до Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них Оформлення сертифіката проводиться за заявкою суб’єкта племінної справи у тваринництві. Заповнення сертифіката проводиться на основі даних відповідних форм племінного обліку, за умови наявності їх у Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві (далі – Держплемреєстр), за матеріалами державних книг племінних тварин, каталогів або інших офіційних видань та на основі матеріалів щодо присвоєння відповідного статусу суб’єкту племінної справи у тваринництві. Наявність сертифіката на племінні (генетичні) ресурси застосовується при їх придбанні, реалізації та торгівлі
10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Суб’єкт племінної справи у тваринництві звертається до Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації для заповнення бланків на видачу сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
12. Строк надання адміністративної послуги Строк видачі сертифіката племінних (генетичних) ресурсів становить десять робочих днів з одержання замовлення на його видачу. Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації отримує незаповнені бланки племінних свідоцтв (сертифікатів) від Мінагрополітики, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва, заповнюють та видають один примірник покупцю, інший – власнику племінних (генетичних) ресурсів. Строк зберігання сертифіката племінних (генетичних) ресурсів становить три роки  у: – власника племінних (генетичних) ресурсів на реалізовані племінні (генетичні) ресурси;

– покупця після закінчення періоду використання придбаних племінних (генетичних) ресурсів

13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги – Відсутність у суб’єкта господарювання племінних (генетичних) ресурсів;

– відсутність будь-яких операцій, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передавання прав власності на племінні (генетичні) ресурси власного чи невласного виробництва для відтворення;

– відсутність відповідного статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві

14. Результат надання адміністративної послуги Видача сертифіката
15. Способи отримання відповіді (результату) Сертифікат оформляється у двох примірниках, що мають однакову серію та номер, з них один примірник сертифіката видається покупцю, другий – видається власнику племінних (генетичних) ресурсів
16. Примітка

Корисні посилання