Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

15.08.2019 11:12:16

Право на державну соціальну допомогу мають особи з інвалідністю з дитинства І, ІІ, ІІІ групи а також діти з інвалідністю віком до 18 років.

Особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу, на пенсію та на державну соціальну допомогу згідно з ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», призначається державна соціальна допомога або пенсія чи державна соціальна допомога згідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» за їх вибором. При цьому, якщо особа з інвалідністю з дитинства або дитина з інвалідністю має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника і державну соціальну допомогу відповідно до цього закону ці виплати призначаються одночасно. 

До державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, для осіб з інвалідністю підгрупи Б I групи – 50 відсотків. Одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ і ІІІ групи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 15 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, які не працюють, не навчаються, не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично доглядають дитину з інвалідністю а також надбавка призначається особам, які перебувають у відпустці по догляду за досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати.

Документи, необхідні для призначення допомоги:
1) заява;
2) документ, що посвідчує особу;
3) довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
4) оригінал та копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;
5) довідка з місця навчання із зазначенням факту перебування на повному державному утриманні;
6) довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю чи копія паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання;
7) довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю призначається особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати незалежно від того, за якою дитиною вона знаходиться у відпустці на підставі довідки лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу, в якій зазначено, що дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду.

Одиноким матерям надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби і призначається на підставі довідки з місця навчання дитини та довідки про спільне проживання з дитиною з інвалідністю.

Розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю на 2019 рік:


Державна соціальна допомога
 

з січня    2019 року

з липня 2019 року

з грудня 2019 року

особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд

3 074,9

3 212,8

3 364,6

Особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд

2 245,5

2 346,00

2 457,0

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

1 497,00

1 564,00

1 638,00

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

1 497,00

1 564,00

1 638,00

на дітей з інвалідністю віком до 18 років

1 497,00

1 564,00

1 638,00

на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд

2 673,9

2 793,8

2 925,6

на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд

1 860,9

1 944,3

2 036,10

на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

3 074,9

3 212,8

3 364,6

на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

2 061,4

2 153,8

2 255,6

Корисні посилання