До уваги батьків!!!

26.03.2024 12:35:54
До уваги батьків!!!

З метою оздоровлення на відпочинку дітей в області діє обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2021 – 2025 роки, одним із заходів якої передбачено надання щорічної одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення та/або психологічну реабілітацію дітей, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації проти України. 

Хто має право на щорічної одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення та/або психологічну реабілітацію:
- діти від 7 до 18 років, місце проживання (перебування) яких задеклароване / зареєстроване на території Херсонської області та які отримали статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Хто звертається за наданням щорічної одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення та/або психологічну реабілітацію дітей:
- законний представник – особа, визначена статтею 242 Цивільного кодексу України.

Куди звертатися:
- до місцевих органів соціального захисту населення за  задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) дитини.

До заяви додаються:
- копія паспорта громадянина України (іншого документа, що посвідчує особу заявника);
- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків);
- копія свідоцтва про народження дитини; 
- копія паспорта дитини (або ID-картка) (за наявності);
- копія документа, який підтверджує встановлення опіки над дитиною (за наявності);
- довідка із зазначенням реквізитів рахунка заявника в банку за стандартом IBAN;
- копія витягу з реєстру територіальної громади, що містить інформацію про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) особи;
- копія відповідного рішення про надання дитині статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;
- копія путівки або договору про надання послуг з оздоровлення та/або психологічної реабілітації, укладеного з одним із дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, внесених до всеукраїнської мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, чи іншого документа, який підтверджує наміри заявника про оздоровлення та психологічну реабілітацію дитини.
 Корисні посилання