Інструкція про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Херсонської області

09.03.2016 11:25:38

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Херсонської

обласної державної адміністрації

08 серпня 2011 року № 505

(в редакції розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації

від_______________________ № ______)

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок обліку та  випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Херсонської області

 І. Загальні положення

 1.  Ця Інструкція регулює відносини щодо випуску маломірних суден, інших засобів, що не є суднами, але пристосовані для переміщення на них  людей  по воді (водний мотоцикл, водний велосипед, моторний гідродельтаплан, дошки  для  занять  різними видами   серфінгу   тощо), буєрів,  а також  апаратів,  що  використовуються  для підводного плавання (далі – маломірні судна,  інші плавзасоби), їх плавання і пересування у територіальному морі та внутрішніх водах України у межах Херсонської області.
 2. При розробці Інструкції враховано вимоги нормативно-правових документів з безпеки судноплавства та режимних заходів у контрольованому прикордонному районі, а саме:

постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147 «Про прикордонний режим» (зі змінами);

наказу Міністерства транспорту України від 16 липня 2004 року № 642 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2004 року за № 915/9514;

Додаткових тимчасових режимних обмежень у контрольованих прикордонних районах, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 вересня 2015 року № 1075, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2015 року за № 1166/27611.

 1. На територіях, прилеглих до узбережжя, що охороняється підрозділами Державної прикордонної служби України, у межах територіального моря і внутрішніх вод, де встановлено контрольований прикордонний район, забороняється зберігання на пристанях, причалах, базах для стоянки і в пунктах базування (далі – об’єкти базування), плавання та пересування маломірних суден,  інших плавзасобів, не зареєстрованих у встановленому порядку в органах, які здійснюють нагляд за такими суднами та засобами.
 1. Контроль за виконанням цієї Інструкції здійснюється місцевими державними адміністраціями в межах повноважень, територіальними органами Державної служби України з безпеки на транспорті та Державної прикордонної служби України у взаємодії з іншими контролюючими органами та органами місцевого самоврядування.

ІІ. Порядок обліку маломірних суден та інших плавзасобів на базах стоянки, пристанях та причалах

 1. Об’єкти базування в межах контрольованих прикордонних районів облаштовуються в місцях, визначених Херсонською обласною державною адміністрацією з урахуванням пропозицій районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування за погодженням з територіальними органами Державної прикордонної служби України.

Номери об’єктам базування надаються розпорядженнями Херсонської обласної  державної адміністрації, про що інформуються органи Державної прикордонної служби, на ділянці яких вони облаштовуються.

Адміністрація об’єкта базування  зобов’язана взяти на облік (тимчасовий облік) маломірні судна, інші плавзасоби,  за зверненням їх власників та за умови наявності в них документів, що підтверджують право власності та законність їх використання, про що у реєстраційних документах ставиться спеціальна позначка.

Під час зміни приписки та постійного місця для стоянки (зберігання) маломірних суден, інших плавзасобів адміністрації об’єктів базування протягом 24 годин інформують про це підрозділи Державної прикордонної служби України, у зоні відповідальності якого вони розташовані.

 1. Облік маломірних суден, інших плавзасобів у контрольованих прикордонних районах ведеться адміністрацією об’єкта базування у відповідності з цією Інструкцією.

Списки маломірних суден, інших плавзасобів подаються адміністраціями об’єктів базування на вимогу уповноважених осіб підрозділу  Державної прикордонної служби України, у зоні відповідальності якого визначено об’єкт базування.

Забороняється експлуатація об’єктів базування всіх форм власності та випуск маломірних суден, інших плавзасобів: без наявності адміністрації об’єктів базування, без дозволу на експлуатацію.

 1. Маломірні судна, інші плавзасоби після реєстрації в установленому порядку приписуються до об’єктів базування та забезпечуються постійними місцями для стоянки (зберігання).

Постановка плавзасобів на облік адміністрацією об’єкта базування здійснюється шляхом внесення відповідних даних про судно (плавзасіб) до журналу обліку приписного флоту (додаток 1) та видачі власнику (уповноваженій особі) довідки про постановку на облік маломірного судна (додаток 2).

Довідка посвідчується підписом керівника об’єкта базування та скріплюється печаткою.

 1. Маломірні судна, інші плавзасоби, повітряні судна, які здійснюють посадку на воду, протягом 24 годин з часу прибуття у контрольований прикордонний район повинні бути поставлені на облік їх власниками в адміністрації найближчого об’єкта базування згідно з пунктом 3 цього розділу, про що адміністрації об’єктів базування інформують протягом 24 годин підрозділи Державної прикордонної служби України, у зоні відповідальності яких перебуває відповідний об’єкт базування.
 1. Поставлене на облік на об’єкті базування судно  повинно  мати  постійно закріплене за ним місце,  з обов’язковим зазначенням реєстраційного номера судна.

Послуги, пов’язані з обліком маломірних суден, інших плавзасобів, у тому числі тимчасовим, та їх утриманням, оплачуються згідно з тарифами, визначеними адміністрацією об’єкта базування відповідно до чинного законодавства.

Судна  повинні  відповідати чинним вимогам з безпеки судноплавства стосовно придатності до плавання та безпечного утримання на об’єкті базування.

Облік маломірних суден, інших плавзасобів, повітряних суден, що здійснюють посадку на воду, тимчасово взятих на облік адміністрацією об’єкта базування, ведеться окремо від таких, що перебувають на постійному обліку.

 1. У разі неможливості адміністрацією об`єкта базування забезпечити обліковані маломірні судна, інші плавзасоби постійним місцем для стоянки (зберігання) дозволяється тримання їх в іншому місці за погодженням з адміністрацією об`єкта базування та територіальним органом Державної служби України з безпеки на транспорті, а для суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, – територіальним органом Держрибагентства України, за умови забезпечення надійного зберігання з обов`язковим інформуванням відповідного підрозділу Державної прикордонної служби України. При цьому дані про судно заносяться до журналу обліку приписного флоту.

Забороняється тримання маломірних суден, інших плавзасобів поза об`єктами базування, крім випадків, визначених цим пунктом.

 1. Керівники підприємств, установ і організацій, яким належать об’єкти базування, власники маломірних суден, інших плавзасобів, повітряних суден, що здійснюють посадку на воду, зобов’язані надати уповноваженим особам Державної прикордонної служби України безперешкодний доступ до місця їх тримання.

8. Відповідальність  за  безпечну експлуатацію та утримання
об’єкта базування,  організацію контролю за схоронністю суден та їх випуском  у плавання  несе  адміністрація  об’єкта базування.

 

 ІІІ. Порядок випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море, внутрішні води України у межах Херсонської області

 1. Випуск маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води здійснюється адміністраціями об’єктів базування після належного оформлення відповідно до цієї Інструкції.

Випуск суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, здійснюється адміністрацією місця базування відповідно до порядку, затвердженого Мінагрополітики України за погодженням з Адміністрацією Державної прикордонної служби України.

 1. Випуск здійснюється у денний час з урахуванням стану фактичної та прогнозованої погоди, льодової обстановки та технічних характеристик плавзасобу, з інформуванням відповідного підрозділу Державної прикордонної служби України, з поверненням за одну годину до початку темного часу доби.

Випуск маломірних суден та  інших плавзасобів (крім засобів розваг на воді, які виходять на відстань до 2 морських миль) у територіальне море та внутрішні води України, а також у частину вод прикордонних річок, озер та інших водойм, обмежених лінією державного кордону, берега яких належать Україні, здійснюється у денний час доби та за умови завчасного, не пізніше ніж за одну годину до виходу, інформування адміністраціями об’єктів базування відповідного підрозділу Державної прикордонної служби України, у зоні  відповідальності якого вони перебувають.

Випуск маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море, внутрішні води за межі 2 морських миль із заходом до інших портів, об’єктів базування за межами Херсонської області здійснюється адміністрацією об’єкта базування за узгодженням  з відповідним підрозділом Державної прикордонної служби України.

Зазначений підрозділ Державної прикордонної служби України  інформується адміністрацією об’єкта базування про повернення маломірного судна, іншого плавзасобу не пізніше ніж через годину після його повернення.

Вихід та плавання маломірних суден, суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, та інших плавзасобів після закінчення навігаційного періоду і темної пори доби (за винятком наявності у судна відповідного дозволу Регістра судноплавства України та обладнання, яке для нічного плавання визначене Правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах України та Міжнародними правилами попередження зіткнень суден на морі 1972 року), а за межі 2 морських миль також без відповідних радіоелектронних засобів зв’язку та дозволу на користування ними забороняється.

Маломірним суднам, суднам флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, та іншим плавзасобам, в яких ефективна площа розсіювання судна недостатня для його виявлення за допомогою радіолокаційних станцій (радарів) у діапазонах 9 та 3 ГГц (довжина хвилі 3 та 10 сантиметрів), виходити за межі 2 морських миль без радіолокаційних відбивачів забороняється.

Капітани (судноводії) маломірних суден, суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, випуск яких було здійснено з об’єктів базування за межами контрольованих прикордонних районів, під час виходу в територіальне море, внутрішні води України, які розташовані у контрольованих прикордонних районах, зобов’язані завчасно поінформувати підрозділ Державної прикордонної служби України, у зоні відповідальності якого буде здійснено такий вихід.

У разі порушення вимог щодо порядку зберігання, виходу у територіальне море та внутрішні води, завантаження і розвантаження маломірних  суден,  інших плавзасобів, посадки і висадки пасажирів органи Державної прикордонної служби України мають право тимчасово   забороняти   експлуатацію   об’єктів   базування   або забороняти  вихід у  внутрішні  води цих суден і плавзасобів. Про запровадження   цієї   санкції   органи   Державної   прикордонної служби  письмово  інформують заінтересованих юридичних та фізичних осіб завчасно. Це обмеження діє до усунення виявлених порушень.

Забороняється проведення водолазних робіт та будь-яких інших спусків під воду без завчасного, не пізніше ніж за 24 години, інформування територіальних органів Державної прикордонної служби України, у зоні відповідальності яких вони проводяться.

 1. При виході маломірного судна, плавзасобу з об’єкта базування та його поверненні здійснюється запис у журналі випуску суден у плавання (додаток 3). Запис у журналі підтверджується підписом судновласника (судноводія).
 1. Випуск у територіальне море та внутрішні води України в межах Херсонської області маломірних суден, інших плавзасобів, що приписані до об’єктів базування, але зберігаються їх власниками окремо, здійснюється адміністраціями тільки тих об’єктів базування, до яких вони приписані.
 1. Випуск суден рибного господарства, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, здійснюється адміністрацією бази для стоянки за належністю відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади у галузі рибного господарства  за погодженням з Адміністрацією Державної прикордонної служби України.
 1. Обмеження для плавання маломірних суден, плавзасобів (час доби, район плавання, висота хвилі, сила вітру, відстань від берега) зазначається у свідоцтві про придатність судна до плавання.
 1. Перед випуском маломірного судна, іншого плавзасобу перевіряється:

1) наявність:

свідоцтва судноводія на право керування судном,  у тому числі відмітки про своєчасне проходження перевірки знань;

 суднового білета;

 свідоцтва про придатність судна до плавання;

 акта технічного огляду;

 суднового обладнання та рятівних засобів  згідно  з установленими нормами;

необхідних написів на бортах судна;

наявність документів, що посвідчують особу (засвідчених органом місцевого самоврядування копій) судноводія та пасажирів.

 • виконання вимог щодо пасажиромісткості та навантаження судна, а також правильності розміщення пасажирів та вантажу;

3) відповідність технічного   стану   судна   вимогам   суднових документів.

Також перевіряється наявність та справність на маломірному судні, плавзасобі, що використовується для провадження господарської діяльності у темний час доби, бортових вогнів та світлового обладнання.

Випуск суден у плавання у разі невиконання хоча б однієї із вищезазначених вимог забороняється.

 1. Вихід судна у плавання забороняється  також  у  випадках:

  – якщо очевидно,  що  судноводій  чи  пасажири  перебувають   у нетверезому стані або в стані наркотичного сп’яніння;

 -коли фактичний чи прогнозований стан вітру, хвиль та інших гідрометеорологічних умов не забезпечує безпечного плавання;

 – коли об’єкт базування не має свідоцтва про реєстрацію.

Забороняється вихід маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води без засобів зв’язку (допускається використання мобільного телефону).

 1. Посадка і висадка пасажирів, завантаження і розвантаження маломірних суден, інших  плавзасобів  поза об`єктами базування, а також на об`єктах базування, які не допущені до експлуатації, забороняється (крім випадків, пов`язаних із стихійним лихом, аварією та катастрофою, за умови завчасного інформування капітаном (судноводієм) або власником маломірного судна, іншого плавзасобу підрозділу Державної  прикордонної  служби України,  у  зоні відповідальності  якого буде здійснюватися посадка або висадка, завантаження або розвантаження, але не пізніше здійснення таких заходів).

Власникам маломірних суден забороняється підвозити в контрольований прикордонний район і вивозити з нього осіб, які не мають документів, що посвідчують особу.

Перелік випадків та порядок інформування підрозділів Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та інших уповноважених органів

 1. Про аварійні ситуації, порушення правил безпеки плавання, неповернення суден у встановлений час, у разі зникнення, викрадення або втрати іншим шляхом маломірних суден, інших плавзасобів, а також шкіперського та рятувального майна адміністрація об’єкта базування повинна негайно поінформувати територіальні органи Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної служби України з безпеки на транспорті і вживати заходів щодо пошуку цих маломірних суден, інших плавзасобів.

2. Про всі випадки загибелі людей, форс-мажорні обставини, виявлені рятувальні засоби, предмети, речі, які знайдені у морі, на території пляжів і берегової смуги, власники суден через адміністрацію об’єктів базування або самостійно повинні повідомити найближчі підрозділи Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної служби України з безпеки на транспорті та Національної поліції України.

 

В.о. заступника голови Херсонської

обласної державної адміністрації                                                                     О.О. Адамчик

Корисні посилання