ПОВІДОМЛЕННЯ ініціативної групи з підготовки установчих зборів громадської ради при Державній екологічній інспекції у Херсонській області

19.06.2018 13:48:34

Установчі збори з формування нового складу громадської ради при Державній екологічній інспекції у Херсонській області відбудуться 03 серпня 2018 року в приміщенні прес-центру за адресою: м. Херсон, провулок Козацький, 10 другий поверх. Початок зборів об 10-00 год.

Громадська рада при Державній екологічній інспекції у Херсонській області як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Склад громадської ради буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства. Кількісний склад громадської ради буде визначено установчими зборами на строк у два роки.

До складу громадської ради при Державній екологічній інспекції у Херсонській області можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища: ефективне та раціональне використання природних ресурсів, збереження біорізноманіття, розширення природно-заповідного фонду, охорона водних, земельних та лісових ресурсів, охорона атмосферного повітря та екологічно безпечне надрокористування та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

Для участі в установчих зборах необхідно подати заяву у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються: 

- рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради; 

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації; 

- копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку; 

- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних; 

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону. 

Документи приймаються ініціативною групою до 17 год. 00 хв. 03 липня 2018 року включно (крім вихідних та святкових днів) за адресою: місто Херсон, провулок Козацький, 10; 4 поверх з 08-00 год. до 17-00 год. (перерва з 12-00 год. до 12-45год., п’ятниця робочий день до 15-45 год.)

Відповідальна особа: Ткач Л.П.

Телефон для довідок: (0552) 26-23-87

 

Корисні посилання