Право громадян на матеріальне забезпечення у разі хвороби матері, яка перебуває у післяпологовій відпустці

10.06.2021 11:25:37
Право громадян на матеріальне забезпечення у разі хвороби матері, яка перебуває у післяпологовій відпустці

У відповідності до пункту 3.13. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455 (далі – Інструкція № 455), “Листок непрацездатності видається працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною віком до трьох років, дитиною-інвалідом віком до 16 років, у випадку хвороби матері (опікуна, іншого члена сім’ї, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 16 років) на період, коли вона за висновками лікаря не може здійснювати догляд за дитиною.”

Пунктом 5 статті 22 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі – ЗУ № 1105) встановлено, що допомога по тимчасовій непрацездатності в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, надається застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, з першого дня за весь період захворювання в порядку та розмірах, встановлених цим Законом.

Розглянувши вищевикладене, видно, що норма ЗУ № 1105 не містить такої ознаки для особи, яка доглядає за такою дитиною віком до трьох років в разі хвороби матері, яка не перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років.

Для вирішення цього питання, перш за все, необхідно детально проаналізувати зміст норми ЗУ № 1105 та пункту 3.13. Інструкція № 455. Так, допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за дитиною віком до трьох років, надається застрахованій особі при наявності сукупності наступних ознак:

1) вік дитини не має перевищувати трьох років;

2) хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною.

Інших ознак, зокрема такої, як: “перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років” — ці норми не містять.

Тому, застрахована особа має право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності для догляду за дитиною віком до трьох років в разі хвороби матері, яка не перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років. Також, застрахована особа має право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності у разі хвороби матері в період її перебування у післяпологовій відпустці і за висновком лікаря не може здійснювати догляд за дитиною.

Необхідно також взяти до уваги те, що допомога по вагітності та пологах є окремим видом матеріального забезпечення застрахованих осіб, яке компенсує втрату заробітної плати за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тобто не є допомогою по тимчасовій непрацездатності. Інакше кажучи, допомога по тимчасовій непрацездатності для догляду за дитиною віком до 3 років і допомога по вагітності та пологах є окремими видами матеріального забезпечення і можуть надаватися за один і той же період часу.

Щодо опікуна або іншого члена сім’ї – при виникненні спору щодо необхідності перебування вищезазначених осіб у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років для отримання застрахованою особою матеріальної допомоги за рахунок Фонду, суд, зважаючи на один з принципів законності, зазначений в частині четвертій статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України, застосує правовий акт, який має вищу юридичну силу, тобто ЗУ № 1105, у якому застереження щодо необхідності перебування у відпустці відсутнє.

Висновок: застрахована особа має право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності для догляду за дитиною віком до трьох років в разі хвороби матері в період її перебування у післяпологовій відпустці.

 Корисні посилання