Про основні підсумки роботи щодо захисту прав дітей області протягом 2017 року

15.03.2018 08:34:23

 У 2017 році службою у справах дітей обласної державної адміністрації спільно з 25 службами у справах дітей області вирішувалися питання щодо розроблення та здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів.

Забезпечувався пріоритетний розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей» в області стартувала реформа державного утримання і виховання дітей, які знаходяться в закладах інституційного догляду.

             Створено міжвідомчу робочу групу з питання реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в області, яка забезпечує підготовку Регіонального плану реформування системи інституційного догляду та виховання дітей.

Для поліпшення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, придбано за рахунок субвенції з державного бюджету 33 житлових приміщення на суму 9 244 862,14 грн. в 13 районах та містах області для створення соціального житла для зазначених осіб.

З метою профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності правопорушень, злочинів виконується план заходів обласної державної адміністрації від 16 березня 2015 року № 14/24 з профілактики негативних явищ серед неповнолітніх.

Для здійснення координації роботи стосовно дітей проведено 4 засідання координаційної ради у справах дітей обласної державної адміністрації.

Станом на 01 січня 2017 року на території області проживало 197837 дітей (2016 рік – 197337 дітей), з них 2852 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кількість яких стала на 10 менше порівняно з 2016 роком, протягом 2017 року вказаний статус надано 451дитині (у 2016 році - 425 дітям).

В області наявна позитивна тенденція до збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм виховання.

Показник питомої ваги таких дітей, які виховуються у сімейних формах виховання, станом на 31 грудня 2017 року, у загальній їх кількості, становив 96% (у 2016 - 95,4%).

Найкращих результатів щодо влаштування з обліку дітей-сиріт та дітей. позбавлених батьківського піклування, досяг Іванівський район, де 100 відсотків дітей зазначеної категорії виховуються в сім’ях.

Протягом 2017 року в області усиновлено 74 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування, (2016 рік – 71 дітей) з них 72– громадянами України (2016 рік - 65), 2 – іноземними громадянами (2016 рік - 6).

Найбільш поширеною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, залишається опіка та піклування. Станом на 31 грудня 2017 року з 2852 дітей вказаної категорії 2064 дітей або 72,3% (станом на 31 грудня 2016 року - 72%) виховуються в сім’ях опікунів та піклувальників.

За 2017 рік під опіку та піклування громадян України влаштовано 330 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2016 рік – 312 дітей).

Значного поширення в області набули прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. Станом на 31 грудня 2017 року в області функціонували 132 прийомних сім’ї, де виховувалася 301 прийомна дитина, у 60 дитячих будинках сімейного типу – 387 вихованців, усього в таких родинах проживали 688 (24,4%, у 2016 році – 23,4%) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на обліку служб у справах дітей.

Протягом 2017 року до таких сімей влаштовано 183 дитини (у 2016 році - 182 дітей).

Вказані родини знаходяться в усіх адміністративно-територіальних одиницях області.

Станом на 31 грудня 2017 року на території області перебувало 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які переміщені із зони проведення антитерористичної операції, з них:

- 7 із Донецької області (всі діти виховуються в родинах опікунів та піклувальників);

- 3 із Луганської області (з них 1 навчається у Херсонському професійному суднобудівному ліцеї та 2 виховуються в родинах опікунів та піклувальників).

З метою створення належних умов у подоланні проблем дитячої бездоглядності і безпритульності, всебічного розвитку дітей, оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в області відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини, Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1039-р, плану заходів обласної державної адміністрації від 16 березня 2015 року № 14/24 з профілактики бездоглядності, безпритульності правопорушень, злочинності та інших негативних явищ проводилась цілеспрямована робота серед дітей щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню ними правопорушень, подолання негативних проявів з боку неповнолітніх.

З метою соціального захисту дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, попередження вчинення правопорушень неповнолітніми службами у справах дітей області спільно з уповноваженими підрозділами органів Національної поліції в області та іншими зацікавленими структурами проведено 1305 спільних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», виявлено 436 дітей, вилучено з несприятливого оточення 136 неповнолітніх, з яких 34 - влаштовано до комунального закладу Херсонської обласної ради «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей», 54 - повернуто в сім’ю, 1 – до навчального закладу, 47 - поміщено до закладів охорони здоров’я.

За незадовільне виконання батьками своїх обов’язків під час рейдів попереджено про відповідальність 1885 осіб, ініційовано притягнення до відповідальності 593 батьків. Під час рейдів обстежено умови проживання дітей у 3030 сім’ях.

Із 2852 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, мають житло (на праві власності чи користування) 1075 дітей (912 дітей, які перебувають під опікою; 58 – у прийомних сім’ях, 65 – в дитячих будинках сімейного типу, 18 – у закладах для дітей, 22 – в інших закладах), з них мають житло на праві власності 194 дитини (157 – під опікою, 19 – в прийомних сім’ях, 9 – у дитячих будинках сімейного типу, 4 – у закладах для дітей, 5 – в інших закладах); мають житло на праві користування 881 дитина (755 – під опікою, 39 – у прийомних сім’ях, 56 – в дитячих будинках сімейного типу, 14 – у закладах для дітей, 17 - в інших закладах); не мають житла 1777 дітей (1153 – під опікою, 212 – у прийомних сім’ях, 284 – у дитячих будинках сімейного типу, 99 – у закладах для дітей, 29 – в інших закладах, у т.ч. тимчасово влаштовані в сім’ї родичів).

Стосовно житла 194 дітей, яке належить їм на праві власності, встановлено опіку та призначено опікунів у 192 випадках.

З метою виконання доручення Президента України від 08 квітня 2011 року № 1-1/637 стосовно сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій з реалізації програм, проектів щодо захисту прав і законних інтересів дітей та проведення благодійних заходів щодо підтримки дітей, які потребують особливої уваги, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, налагоджено співпрацю з Асоціацією прийомних батьків та батьків-вихователів з питань дотримання прав прийомних дітей та вихованців дитячих будинків сімейного типу тощо.

Для підвищення поінформованості населення, формування культури національного усиновлення, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, функціонує інформаційний портал «Права дітей» Херсонської обласної бібліотеки для дітей для висвітлення на ньому консультацій фахівців, новин, адресно-статистичної інформації, нормативно-правової бази, публікацій, аналітичних матеріалів тощо з питань захисту прав та законних інтересів дітей.

Корисні посилання