Програма Ваучер для підтримки конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці

07.09.2023 16:21:51
Програма Ваучер для підтримки конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ

 

Програма Ваучер для підтримки

конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці

Категорії громадян, які можуть отримати ваучер

 • особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років, до досягнення ними  пенсійного віку.
 • внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за відсутності підходящої роботи;
 • особи, звільнені з військової служби в органах внутрішніх справ за наявності вислуги не менше 10 років;
 • учасники бойових дій звільнені з військової служби, за умови звернення протягом трьох років з дня звільнення;
 • особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи;
 • особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України,та члени їх сімей;
 • особи, які у період воєнного стану в Україні зазнали каліцтва, поранення, кантузію.

На підставі ваучера здійснюється

 • перепідготовка за робітничою професією;
 • підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю;
 • підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти);
 • спеціалізація і підвищення кваліфікації за професіями/спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності.

Навчання  проводять

    Заклади професійної (професійно-технічної) і вищої освіти, підприємства, установи та організації, які мають ліцензію на освітню діяльність, за затвердженим Мінекономіки переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер

 

   Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового

 мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на  момент прийняття рішення про його видачу.

 

Документи

   Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості заяву, а також надає:

 • паспорт;
 • документ про професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту (дублікат такого документа);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття);
 • інші документи в залежності від категорії, якій видається ваучер

 

За консультацією

щодо отримання ваучера на навчання

звертайтесь за телефоном:

+38 050 18 33 932

Корисні посилання