Щодо проведення полювання на території Азово-Сиваського національного природного парку

08.07.2020 09:42:29
Щодо проведення полювання на території Азово-Сиваського національного природного парку

У відповідь на інформацію у мережі ІНТЕРНЕТ щодо проведення полювання на території Азово-Сиваського національного природного парку Херсонська обласна державна адміністрація інформує.

Азово-Сиваський національний природний парк – національний парк, розташований на косі Бирючий острів, в західній частині Азовського моря. Територія парку на острові Бирючий - замкнений простір для парнокопитних тварин. Степові різнотрав’я о. Бирючого сприяли формуванню тут чисельних популяцій акліматизованих тварин. На острові мешкають олень благородний, муфлон, кулан, лань.

Управління популяцією – це проведення комплексу заходів направлених на охорону, відтворення, та раціональне використання ресурсів. Основною метою управління ресурсами  тварин повинно бути приведення їх чисельності до оптимальної, та підтримання на цьому рівні. Перевищення цього показника загрожує тим, що тварини починають гинути від недостачі кормової бази, біоценоз буде деградувати і видозмінюватися. Негативний вплив на мисливських тварин оказує також, різноманітні захворювання. Відомі випадки масової загибелі косуль внаслідок гельмінтозу. При високій щільності можливий розвиток загрози захворювань зростає. Тому чисельність популяції оптимізують, відстрілюють хворих та послаблених особин, проводять ветеринарні заходи.

Відчутну небезпеку для звірів представляють трихінельоз, ехіпіоз, аскаридоз, бруцельоз, дерматіокоз, макроканторінхоз, пастеріоз, ценуроз – хвороби, які сильно вражають частину популяції кабана.

Шкіряні захворювання на кабанах зустрічаються у великій кількості, пошкоджені остеодистрофією тварини відстають в рості темпи їх розвитку знижуються. Переглянувши хронологію загибелі тварин зареєстрованими випадками можна зазначити, що більша частина кабанів гине в зимовий період часу. Але в результаті складних економічних умов одним із найстрашніших хижаків для кабанів є браконьєри, тому що м’ясо диких свиней являє собою цінний харчовий продукт.

Для запобігання цих протиріч і зведення до мінімуму завданих тваринами збитків встановлюється придержка – так звана оптимальна щільність певного виду тварин.

Кожному класу бонітету, що відображає ступінь придатності даної території для мешкання мисливської фауни, відповідає певна чисельність того або іншого виду на одиницю площі.

За оптимальну приймається найбільша в угіддях даного бонітету щільність звірів при якій з найбільшою повнотою реалізуються властивості угідь, але кормові ресурси їх не виснажуються і ніяких негативних явищ серед тварин не спостерігається. Крім того тварини не наносять значної шкоди сільському і лісовому господарству.

Доведення чисельності тварин до оптимуму являється найважливішим завданням господарства.

Перевищення оптимального рівня чисельності недопустиме, так як призводить до виснаження кормової бази і, як результат цього, до гибелі та відкочівлі тварин.

Проведення діагностичного відстрілу на господарській зоні Азово-Сиваського національного природного парку здійснюється на законних підставах.

В 2010 році прийнято доповнення до Закону України «Про природно-заповідний фонд України», яким будь яке полювання в національних парках та біосферних заповідниках  забороняється.  Проте, заборона полювання на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду не звільняє санітарно-ветеринарну службу України від проведення моніторингу за функціонуванням носіїв небезпечних хвороб у природі, їх профілактики та попередження розвитку епізоотій.

Згідно з Інструкцією про вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-снітарної експертизи, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08 лютого 2014 року № 60, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2014 року за № 423/25200, підставою для видачі дозволу на діагностичний відстріл є розпорядження головного державного інспектора ветеринарної медицини області про потребу проведення діагностичного відстрілу.

Так, у зв’язку з поширенням хвороб сказу, трихінельозу та інших інфекційних хвороб серед диких мисливських тварин, з метою проведення регулювання чисельності диких тварин та здійснення лабораторного моніторингу, згідно з Державним планом моніторингу інфекційних хвороб птиці по території Херсонської області на 2020 рік, затвердженим протоколом засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Херсонській обласній державній адміністрації від 23 січня 2020 року № 1, розпорядженням головного державного інспектора Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області від 02 червня 2020 року № 16 «Про організацію моніторингу хвороб у диких тварин у 2020 році на території Азово-Сиваського національного природного парку» зобов’язано керівництво Азово-Сиваського національного природного парку організувати проведення діагностичного відстрілу мисливських тварин, що утримуються у вільних умовах на території Бірючанського відділу в межах господарської зони Азово-Сиваського національного природного парку для ветеринарно-санітарної експертизи з метою відбору зразків біоматеріалу на наявність інфекційних хвороб.

Рішення щодо необхідності проведення вибіркового-діагностичного відстрілу диких тварин для ветеринарно-санітарної експертизи на острові Бирючий ухвалено науково-технічною радою Азово-Сиваського національного природного парку  (протокол № 4 від 31.05.2019 та протокол № 3 від 11.06.2020).

Необхідно звернути увагу, згідно з Законом України «Про природно-заповідний фонд України» використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення здійснюється в межах ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

28 листопада 2019 року Міністерством екології та природних ресурсів України погоджено провести у 2020 році на території господарської зони  Азово-Сиваського національного природного парку вибірковий діагностичний відстріл диких тварин для ветеринарно-санітарної експертизи.

Отже, на підставі розпорядження головного державного інспектора Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області від 02 червня 2020 року № 16, відповідно до статті 32 Закону України «Про мисливське господарство та полювання», керуючись статтею 6, пунктом 7 частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», обласна державна адміністрація надала дозвіл на проведення вибіркового діагностичного відстрілу на території Азово-Сиваського національного природного парку.

 

Корисні посилання