Стан запобігання корупції в апараті обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах і районних державних адміністраціях та стан протидії корупції в області за 2015 рік

29.01.2016 10:32:33
Стан запобігання корупції в апараті обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах і районних державних адміністраціях та стан протидії корупції в області за 2015 рік

cf8c6f77d0Вжиті заходи щодо запобігання корупції в апараті обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах і районних державних адміністраціях та стан протидії корупції в області за 12 місяців 2015 року доцільно викласти за наступними напрямками діяльності.

Забезпечення реалізації засад державної антикорупційної  політики  в  Україні.

На виконання вимог абзаців другого та третього пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної  політики  в  Україні  (Антикорупційної  стратегії)  на  2015 – 2017 роки» (далі – Державна програма) розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 14 липня 2015 року № 413 «Про організацію в області роботи з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки» затверджено заходи з виконання в області Державної програми та визначено відповідального за координацію здійснення цих заходів заступника голови обласної державної адміністрації.

Очищення влади.

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України             від 16 жовтня 2014 року  № 563 (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів  України  від 16 жовтня 2014 року № 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади» в  апараті обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах та районних державних адміністраціях розпочато перевірку, передбачену вищевказаним законом, стосовно всіх працюючих посадових осіб.

Крім того, перевірки проводилися стосовно осіб, які претендували на зайняття посад.

Відділом кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації підготовлено 121 довідку про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», стосовно працюючих посадових осіб апарату обласної державної адміністрації, керівництва її структурних підрозділів та претендентів на ці посади.

Відмов посадових осіб від проходження перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», не було.

На підставі вимог зазначеного закону із займаних посад звільнено чотири особи.

Кадрова політика.

З метою залучення на державну службу ініціативних і молодих людей – професійних та патріотично налаштованих проводилася програма  «Кадровий резерв» під патронатом голови обласної державної адміністрації, за результатами якої до кадрового резерву було зараховано 30 осіб, з яких: 13 осіб працюють в підрозділах обласної державної  адміністрації;  2 особи працюють в підрозділах районних державних адміністрацій; 8 осіб надають консультативно-дорадчі послуги.

При цьому, особлива увага приділяється також і підвищенню кваліфікації державних службовців області з питання запобігання корупції.

Так, за 12 місяців поточного року у Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій, за рахунок коштів місцевого бюджету, пройшли підвищення    кваліфікації    із    зазначеного    питання    1522    особи,   з   яких:

1167 державних службовців, що складає 16,4% від загальної кількості фактично працюючих державних службовців області; 355 посадових осіб органів місцевого самоврядування.

До того ж, організовані та проведені навчання з питань запобігання та виявлення корупції безпосередньо з головами районних державних адміністрацій (19 серпня 2015 року на тему: «Про додаткові заходи з питання запобігання   корупції   в   місцевих   органах   виконавчої   влади»;   16   вересня 2015 року за участю представників органів прокуратури та внутрішніх справ на теми: «Повноваження прокурора у сфері запобігання та виявлення корупції», «Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням»).

Крім того, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції  апарату  обласної  державної адміністрації, у зв’язку із вступом в силу 26 квітня 2015 року Закону України «Про запобігання корупції», розроблено  методичні рекомендації на тему: «Запобігання і виявлення корупції в місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування», які у паперовому та електронному вигляді надіслано для керівництва в практичній роботі керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату, головам районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного значення.

Прозорість (відкритість) влади.

Прозорість влади є одним із ефективних елементів боротьби з корупцією.

Так, на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації створені та постійно оновлюються систематизовані рубрики й категорії матеріалів та інформації, які направлені на відкритість влади та прозорість діяльності керівництва обласної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів.

Створено такі рубрики, як: державні закупівлі, доступ до публічної інформації, показники економічного розвитку, інвестиційний потенціал, бюджет, а також інформаційний банер з категорією «Люстрація».
Категорія «Люстрація» постійно оновлюється і містить в собі декларації про доходи працівників обласної державної адміністрації, а також структурних та територіальних органів влади.

Всі категорії та рубрики офіційного сайту обласної державної адміністрації знаходяться у вільному доступі, що дає змогу громадськості ознайомитись практично з любою інформацією про діяльність обласної державної адміністрації.

Крім того, на сайті обласної державної адміністрації створено розділ «Протидія корупції та злочинності» та забезпечено його своєчасне наповнення відповідною інформацією.

Оперативне реагування на нагальні проблеми в обласному центрі та області.

З 26 січня 2015 року працює оновлена безкоштовна «гаряча» телефонна лінія голови обласної державної адміністрації, що дозволяє оперативно отримувати інформацію про стан справ на місцях і належним чином реагувати на наявні в обласному центрі та області проблеми.

Загалом, за період з 26 січня по 31 грудня 2015 року, на «гарячу» телефонну    лінію    голови    обласної     державної     адміністрації     надійшло 3053 звернення громадян, з них: пропозицій – 4, скарг – 1722, заяв і клопотань – 1327, у т.ч. з питання забезпечення дотримання законності, охорони правопорядку, реалізації прав та свобод – 90 (повідомлення про зловживання владою або службовим становищем, хабарництво – 16; факти корупції – 13; скарги на дії робітників адміністративних органів – 3; інші питання законності та охорони правопорядку – 12; бездіяльність посадових осіб органів влади – 7;  бездіяльність посадових осіб органів місцевого самоврядування – 8; порушення законодавства при взятті на облік і забезпечення житловим приміщенням громадян – 1; робота органів МВС (розслідування злочинів, реєстрація фізичних осіб, видача паспортів) – 22; робота органів юстиції – 2; робота органів прокуратури – 3), з яких: позитивно вирішено – 894, дано роз’яснення – 2010, відмовлено у задоволенні – 11, не підлягає розгляду – 4, повернуто авторові – 1, у стадії розгляду – 133.

Проводиться аналіз звернень і заяв щодо порушення вимог антикорупційного законодавства. У разі отримання інформації про факти корупції вона у визначені терміни направляється до правоохоронних органів.

Політика у сфері якості апарату обласної державної адміністрації.

28 серпня 2015 року обласна державна адміністрація отримала сертифікат на систему управління якістю (ISO 9001:2009).

Метою отримання сертифіката ISO 9001:2009 є, перш за все, сприяння сталому економічному розвитку і соціальній справедливості в області через постійне задоволення потреб суспільства, створення умов для його розвитку, забезпечення постійного контролю та захисту його інтересів шляхом реалізації повноважень, наданих державою.

Сертифікат ISO 9001:2009 підтверджує, що в організації впроваджена і функціонує система менеджменту якості, яка гарантує незмінно високу якість надаваних послуг, незалежно від мінливих зовнішніх або внутрішніх умов. Тому сертифікат ISO 9001:2009 виступає гарантом якості та стабільності  діяльності органів влади та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів, підвищення прозорості та відкритості органів влади для людей.

Стан протидії корупції.

Так, протягом 12 місяців 2015 року правоохоронними органами Херсонської області направлено до суду 82 протоколи про корупційні правопорушення (з них протоколів, складених: органами прокуратури Херсонської області – 65; органами військової прокуратури Херсонського гарнізону – 4; органами МВС  України в Херсонській області – 6; органами СБУ в Херсонській області – 7).

Як   наслідок,   притягнуто   судом  до  адміністративної  відповідальності 79 осіб (з них: державних службовців 5-7 категорій – 5; депутатів сільських, селищних, міських, районних рад – 44; посадових осіб місцевого самоврядування   4   категорії  –  7;  посадових  осіб   місцевого  самоврядування 5-7 категорій – 10; посадових та службових осіб районних державних адміністрацій – 1; посадових та службових осіб обласної державної адміністрації  –  1;   посадових  та  службових   осіб   інших   органів   державної влади – 3; службових осіб і працівників органів МВС України – 1; службових осіб і працівників Збройних Сил України – 2; службових осіб і працівників державної прикордонної служби – 1; посадових осіб юридичних осіб публічного права – 8).

Вказаних осіб притягнуто за наступними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 172-4) – 5 осіб; порушення вимог фінансового контролю (стаття 172-6) – 44 особи; порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (стаття 172-7) – 29 осіб; невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 172-9) – 1 особа.

         Крім того, протягом 12 місяців 2015 року правоохоронними органами    Херсонської області направлено до суду 53 кримінальних провадження з обвинувальним актом щодо кримінальних корупційних правопорушень (з них кримінальних корупційних правопорушень, виявлених: органами прокуратури Херсонської області – 2; органами внутрішніх справ в Херсонській області – 44; органами СБУ в Херсонській області – 7).

За  вказаними  кримінальними  провадженнями  повідомлено  про  підозру – 44 особам (з них: державних службовців 5-7 категорій – 5; депутатів сільських, селищних, міських, районних рад  –  1;  посадових  осіб місцевого самоврядування  1-2  категорій  –  1;  посадових  осіб  місцевого самоврядування 4 категорії – 2; посадових осіб місцевого самоврядування 5-7 категорій – 1; посадових та службових осіб райдержадміністрацій – 1; службових осіб і працівників органів внутрішніх справ – 4; службових осіб і працівників податкової міліції – 2; службових осіб і працівників державної кримінально-виконавчої служби – 1; службових осіб і працівників Збройних Сил України – 3; службових осіб і працівників державної прикордонної служби – 4; службових осіб і працівників митної служби – 3; службових осіб і працівників органів та підрозділів цивільного захисту – 2; посадових та службових осіб інших органів державної влади – 2; осіб, що надають публічні послуги – 2; посадових осіб юридичних осіб публічного права – 11; осіб, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов’язки в юридичних особах приватного права – 2; посадових осіб юридичних осіб, фізичних осіб – у разі одержання від них неправомірної вигоди – 2).

Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних корупційних правопорушень, передбачених наступними статтями Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним   шляхом   зловживання   службовим   становищем   (частини  друга  –  п’ята статті   191)  –  14   осіб;   зловживання   владою   або   службовим   становищем (стаття 364) – 5 осіб; зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (стаття 364-1) – 1 особа; одержання хабара (стаття 368) – 14 осіб; комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (стаття 368-3) – 1 особа; підкуп особи, яка надає публічні послуги (стаття 368-4) – 2 особи; зловживання впливом (стаття 369-2) – 1 особа; викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання  службовим  становищем  (частини   друга   та  третя  статті  410) – 3 особи.

При цьому слід зазначити, що питання стосовно профілактики та попередження корупційних проявів з боку державних службовців, послідовної кадрової політики, викоренення причин та умов, які сприяють вчиненню корупційних дій, знаходяться на постійному контролі обласної державної адміністрації.

Корисні посилання