Стан запобігання корупції в апараті обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах і районних державних адміністраціях та стан протидії корупції в області за І квартал 2016 рік

15.04.2016 15:37:51
Стан запобігання корупції в апараті обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах і районних державних адміністраціях та стан протидії корупції в області за І квартал 2016 рік

Вжиті заходи щодо запобігання корупції в апараті обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах і районних державних адміністраціях та стан протидії корупції в області за звітний період 2016 року доцільно викласти за наступними напрямками діяльності.

Забезпечення реалізації засад державної антикорупційної  політики  в  Україні.

Так, на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки» та постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки» головою обласної державної адміністрації видано розпорядження від 25 лютого 2016 року № 134 «Про антикорупційну програму Херсонської обласної державної адміністрації на 2016 рік» (далі – Програма).

У Програмі обласної державної адміністрації визначено корупцію як складне соціальне, політичне та економічне явище, яке певною мірою зачіпає життєдіяльність кожної країни. Корупція сповільнює економічний розвиток і руйнує демократичні інститути через спотворення виборчих процесів, перекручування принципу верховенства закону і створення бюрократичних бар’єрів, єдиний сенс яких полягає у вимаганні хабарів.

Також зазначається, що корупція набула ознак системного явища, що поширює свій негативний вплив на всі сфери суспільного життя, все глибше укорінюючись у повсякденному житті як основний, швидкий та найбільш дієвий протиправний засіб вирішення питань, досягнення певних цілей.

Наслідками поширення корупції в Україні на національному та регіональному рівнях є підрив соціальної довіри, руйнація соціальної моралі та почуття справедливості в населення, посилення соціальної напруженості, зневіра в ефективності державної політики тощо.

Саме тому метою Програми є забезпечення реалізації державної антикорупційної політики щодо створення ефективної загальнодержавної системи запобігання корупції, зменшення обсягів корупції в області, обмеження сфер її розповсюдження безпосередньо в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації, районних державних адміністраціях.

Досягнення мети Програми та адекватна протидія корупції в області можлива за умови підтримки антикорупційних заходів держави суспільством, ефективного виконання та застосування антикорупційного законодавства працівниками апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій, координації їх діяльності, забезпечення поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

Виконання вимог базових антикорупційних актів сприятиме реалізації системних соціально-економічних реформ, модернізації моделі державного управління, зміцненню довіри громадян до органів державної влади.

Програмою визначені шляхи розв’язання проблеми з корупцією серед державних службовців, а саме: дотримання Конституції та законів України, вчинення дій лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, дотримання принципів державної служби та правил етичної поведінки, дотримання вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції, запобігання виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби, створення прозорої системи для державного та громадського контролю, забезпечення доступу громадян до публічної інформації, підвищення якості надання адміністративних послуг, впровадження технологій електронного урядування, посилення профілактичної роботи серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави, створення доброчесної публічної державної служби.

Завданнями програми є забезпечення відкритості та прозорості в діяльності місцевих органів виконавчої влади, впровадження системного підходу та превентивних заходів щодо запобігання і виявлення корупції в місцевих органах виконавчої влади, усунення корупційних чинників у процедурах державних закупівель, забезпечення впровадження нової моделі державної служби з метою належного врядування та удосконалення механізму протидії корупції, запровадження механізмів дотримання етичних стандартів для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, забезпечення обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, із законодавством щодо доброчесності на публічній службі, забезпечення формування негативного ставлення до корупції.

Зазначені завдання передбачають виконання ряду заходів протягом 2016 року, що стосуються своєчасного оновлення офіційних веб-сайтів, роботи інтегрованих прозорих офісів – центрів надання адміністративних послуг. Забезпечення участі осіб, відповідальних за здійснення державних закупівель, та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у проведенні тренінгів (навчань) щодо виявлення конфлікту інтересів та корупційних ризиків під час здійснення державних закупівель. Здійснення комплексу заходів щодо реформування системи державної служби шляхом забезпечення виконання Закону України «Про державну службу» та підзаконних актів, виданих на його виконання. Забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині додержання загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених Національним агентством з питань запобігання корупції.

Очищення влади.

Відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року  № 563 (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів  України  від 16 жовтня 2014 року № 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади» в апараті обласної державної адміністрації та її структурних підрозділах розпочато перевірку, передбачену вищевказаним законом, стосовно всіх посадових осіб, тобто діючих чиновників.

Крім того, перевірки проводяться стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державної служби.

Відмов посадових осіб від проходження зазначеної перевірки та  звільнень за її результатами  не було.

Відділом кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації підготовлено 140 довідок про результати перевірки, передбаченої Законом, стосовно працюючих посадових осіб апарату обласної державної адміністрації, керівництва її структурних підрозділів та претендентів на ці посади.

Кадрова політика.

Обласною державною адміністрацією особлива увага приділяється  підвищенню кваліфікації державних службовців області з питання запобігання корупції.

Так, за 3 місяці поточного року у Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій, за рахунок коштів місцевого бюджету, пройшли підвищення кваліфікації у тому числі із зазначеного питання 341 особа, з   яких: 14 державних службовців; 327 посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Прозорість (відкритість) влади.

Прозорість влади є одним із ефективних елементів боротьби з корупцією.

Так, на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації створені та постійно оновлюються систематизовані рубрики й категорії матеріалів та інформації, які направлені на відкритість влади та прозорість діяльності керівництва обласної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів.
Створено такі рубрики, як: державні закупівлі, доступ до публічної інформації, показники економічного розвитку, інвестиційний потенціал, бюджет, а також інформаційний банер з категорією «Люстрація».

Категорія «Люстрація» постійно оновлюється і містить в собі декларації про доходи працівників обласної державної адміністрації, а також структурних та територіальних органів влади.

Всі категорії та рубрики офіційного сайту обласної державної адміністрації знаходяться у вільному доступі, що дає змогу громадськості ознайомитись практично з любою інформацією про діяльність обласної державної адміністрації.

Крім того, на сайті обласної державної адміністрації створено розділ «Протидія корупції та злочинності» та забезпечено його своєчасне наповнення відповідною інформацією.

Оперативне реагування на нагальні проблеми в обласному центрі та області.

В області працює безкоштовна «гаряча» телефонна лінія голови обласної державної адміністрації, що дозволяє оперативно отримувати інформацію про стан справ на місцях і належним чином реагувати на наявні в обласному центрі та області проблеми.

Загалом, за 3 місяці 2016 року, на «гарячу» телефонну лінію голови обласної державної адміністрації надійшло 1540 звернень громадян, з них:  заяв і клопотань – 601, скарг – 939, з яких: позитивно вирішено – 318, у стадії розгляду – 429. За вказаний період на 792 звернення заявникам надано консультації та роз’яснення щодо норм законодавства, актуальних питань державної політики, а також необхідну довідкову інформацію та психологічну підтримку.

За вказаний період на «гарячу» телефонну лінію не надійшло жодного звернення з питань корупції, однак мешканців області закликають повідомляти про такі факти і вживати заходи для боротьби із цим явищем.

Стан протидії корупції.

Так, протягом 3 місяців поточного року правоохоронними органами Херсонської області направлено до суду 34 протоколи про корупційні правопорушення (з них протоколів, складених: органами прокуратури Херсонської області – 29; органами військової прокуратури Херсонського гарнізону – 3; органами СБУ в Херсонській області – 2).

Як наслідок, притягнуто судом до адміністративної відповідальності 20 осіб (з них: депутатів сільських, селищних, міських, районних рад – 10;   посадових  осіб  місцевого  самоврядування 5-7 категорій – 3; працівників державної прикордонної служби – 3; посадових осіб юридичних осіб публічного права – 4).

Вказаних осіб притягнуто за наступними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) (стаття 172-5) – 3 особи; порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (стаття 172-7) – 17 осіб.

Крім того, протягом 3 місяців 2016 року правоохоронними органами    Херсонської області направлено до суду 18 кримінальних проваджень з обвинувальним актом щодо кримінальних корупційних правопорушень (з них кримінальних корупційних правопорушень, виявлених: органами прокуратури Херсонської області – 1; органами внутрішніх справ в Херсонській області – 11; органами СБУ в Херсонській області – 6).

За  вказаними  кримінальними  провадженнями  повідомлено  про  підозру – 19 особам (з них: державних службовців 3 категорії – 1; державних службовців 5-7 категорій – 1; депутатів сільських, селищних, міських, районних рад – 2; посадових  осіб місцевого самоврядування  4  категорії  –  2;  посадових та службових осіб райдержадміністрацій – 1; працівників органів прокуратури – 1; працівників органів внутрішніх справ – 2; службовців Збройних Сил України – 2; працівників митної служби – 1; посадових осіб юридичних осіб публічного права – 3; осіб, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов’язки в юридичних особах приватного права – 2; посадових осіб юридичних осіб, фізичних осіб – у разі одержання від них неправомірної вигоди – 2).

Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних корупційних правопорушень, передбачених наступними статтями Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним   шляхом   зловживання   службовим   становищем   (частини  друга  –  п’ята статті   191)  –  6   осіб;   зловживання   владою   або   службовим   становищем (стаття 364) – 3 особи; одержання хабара (стаття 368) – 5 осіб; зловживання впливом (стаття 369-2) – 2 особи.

При цьому слід зазначити, що питання стосовно профілактики та попередження корупційних проявів з боку державних службовців, послідовної кадрової політики, викоренення причин та умов, які сприяють вчиненню корупційних дій, знаходяться на постійному контролі обласної державної адміністрації.

Корисні посилання