В облдержадміністрації діє антикорупційна програма на 2016 рік

30.03.2016 08:27:59
В облдержадміністрації діє антикорупційна програма на 2016 рік

Антикорупційна програма (далі – Програма) затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25.02.2016 №134 відповідно до Законів України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки» та «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки».

В антикорупційній програмі обласної державної адміністрації визначено корупцію як складне соціальне, політичне та економічне явище, яке певною мірою зачіпає життєдіяльність кожної країни. Корупція сповільнює економічний розвиток і руйнує демократичні інститути через спотворення виборчих процесів, перекручування принципу верховенства закону і створення бюрократичних бар’єрів, єдиний сенс яких полягає у вимаганні хабарів. Також зазначається, що корупція набула ознак системного явища, що поширює свій негативний вплив на всі сфери суспільного життя, все глибше укорінюючись у повсякденному житті як основний, швидкий та найбільш дієвий протиправний засіб вирішення питань, досягнення певних цілей.

Наслідками поширення корупції в Україні на національному та регіональному рівнях є підрив соціальної довіри, руйнація соціальної моралі та почуття справедливості в населення, посилення соціальної напруженості, зневіра в ефективності державної політики тощо.

Саме тому метою Програми є забезпечення реалізації державної антикорупційної політики щодо створення ефективної загальнодержавної системи запобігання корупції, зменшення обсягів корупції в області, обмеження сфер її розповсюдження безпосередньо в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації, районних державних адміністраціях.

Досягнення мети Програми та адекватна протидія корупції в області можлива за умови підтримки антикорупційних заходів держави суспільством, ефективного виконання та застосування антикорупційного законодавства працівниками апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій, координації їх діяльності, забезпечення поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

Виконання вимог базових антикорупційних актів сприятиме реалізації системних соціально-економічних реформ, модернізації моделі державного управління, зміцненню довіри громадян до органів державної влади.

Програмою визначені шляхи розв’язання проблеми з корупцією серед державних службовців, а саме: дотримання Конституції та законів України, вчинення дій лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, дотримання принципів державної служби та правил етичної поведінки, дотримання вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції, запобігання виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби, створення прозорої системи для державного та громадського контролю, забезпечення доступу громадян до публічної інформації, підвищення якості надання адміністративних послуг, впровадження технологій електронного урядування, посилення профілактичної роботи серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави, створення доброчесної публічної державної служби.

Завданнями Програми є забезпечення відкритості та прозорості в діяльності місцевих органів виконавчої влади, впровадження системного підходу та превентивних заходів щодо запобігання і виявлення корупції в місцевих органах виконавчої влади, усунення корупційних чинників у процедурах державних закупівель, забезпечення впровадження нової моделі державної служби з метою належного врядування та удосконалення механізму протидії корупції, запровадження механізмів дотримання етичних стандартів для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, забезпечення обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, із законодавством щодо доброчесності на публічній службі, забезпечення формування негативного ставлення до корупції.

Зазначені завдання передбачають виконання ряду заходів протягом 2016 року, що стосуються своєчасного оновлення офіційних веб-сайтів, роботи інтегрованих прозорих офісів – центрів надання адміністративних послуг. Забезпечення участі осіб, відповідальних за здійснення державних закупівель, та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у проведенні тренінгів (навчань) щодо виявлення конфлікту інтересів та корупційних ризиків під час здійснення державних закупівель. Здійснення комплексу заходів щодо реформування системи державної служби шляхом забезпечення виконання Закону України «Про державну службу» та підзаконних актів, виданих на його виконання. Забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині додержання загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених Національним агентством з питань запобігання корупції.

Корисні посилання