Визначення розміру державних допомог відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

15.08.2019 10:56:59
Визначення розміру державних допомог  відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»   призначаються такі види державної допомоги сім’ям з дітьми:
- допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;
- допомога при народженні дитини;
- допомога при усиновленні дитини;
- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
- допомога на дітей одиноким матерям;
- допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.

Призначення і виплата державної допомоги сім’ям з дітьми здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення) за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання заявника.  

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами призначається:
1) якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, і виплачується жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей - 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до 1-4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 - до пологів і 90 - після пологів). Допомога обчислюється сумарно та призначається жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.
У разі ускладнених пологів зазначена допомога донараховується на підставі довідки встановленого зразка, виданої лікувально-профілактичним закладом.
У разі народження мертвої дитини допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується на загальних підставах, а у разі викидня - не виплачується;

2) особам, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, допомога призначається за період з дня усиновлення чи встановлення опіки і до закінчення 56 календарних днів (70 календарних днів у разі одночасного усиновлення чи встановлення опіки над двома і більше дітьми, 90 календарних днів - для жінок, віднесених до 1-4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).
Розмір допомоги встановлюється шляхом множення середньоденного доходу на кількість календарних днів тривалості відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, але не менш як 25 відсотків розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01 липня 2019 року становить 2007 гривень.
Приклад визначення розміру допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.
Звернення до органу соціального захисту населення надійшло 15 липня 2019 року. Відповідно довідки виданої лікарняним закладом тривалість відпустки 126 календарних днів з 02 липня по 05 листопада 2019 року.

Розмір допомоги з:
- 02 по 31 липня 2019 року становить 469,38 грн (501,75 грн (25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи) / 31 (кількість днів в місяці) * 29 (календарні дні в місяці, які увійшли до відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами);
- за серпень, вересень, жовтень 2019 року розмір становить 501,75 грн * 3 міс = 1505,25 грн;
- 01 по 05 листопада 2019 року розмір 501,75 грн /30 днів * 5 днів =  83,65 грн.
Загальний розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами який вноситься до виплатних відомостей становить 2058,28 грн
Допомога при народженні дитини.

З 01 липня 2014 року допомога при народженні дитини призначається в розмірі 41280 гривень незалежно від того, яка дитина за черговістю (перша, друга, третя чи кожна наступна). Виплата здійснюється одноразово в сумі 10320 гривень, а решта суми допомоги – 30960 грн виплачується щомісячно рівними частинами в розмірі 860 грн протягом 36 місяців. У такому ж розмірі виплачується допомога при усиновленні дитини.

Як приклад: Звернення про призначення допомоги при народженні дитини надійшло до органу соціального захисту населення 15 червня 2019 року на дитину 17 травня 2019 року народження.
Вказана допомога призначається з 01 по 31 травня 2019 року в розмірі 10320 грн одноразово, з 01 червня 2019 року по 31 травня 2021 року в розмірі 860 грн щомісяця.
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,  призначається в розмірі, що становить два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку.

У разі коли на дитину виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога (крім державної соціальної допомоги, що виплачується на дітей з інвалідністю відповідно до законодавства), розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги. Розмір призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги враховується як середньомісячний розмір зазначених виплат, одержаних на дитину за попередні дванадцять календарних місяців.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 18 років з 01 січня 2019 року становить 2027 грн, з 01 липня 2019 року – 2118 грн.
Як приклад: заява про призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування до органу соціального захисту населення надійшла 19 січня 2019 року. Під опікою у заявниці перебуває дитина 2006 року народження. Жодних виплат на дитину яка перебуває під опікую не здійснюється.
Розмір допомоги з 01 січня по 30 червня 2019 року становить 4054 грн щомісяця, з 01 липня по 31 грудня 2019 року становить 4236 грн щомісяця.
В іншому випадку коли на дитину виплачується пенсія по втраті годувальника розмір якої за попередні 12 місяців становить 12435 грн.
В такому випадку розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування з 01 січня по 30 червня 2019 року – 3017,75 грн щомісяця (середньомісячний розмір зазначених виплат, одержаних на дитину за попередні дванадцять календарних місяців 12435 грн / на 12 місяців = 1036, 25 грн. Розмір допомоги (3017,75 грн): різниця між двома прожитковими мінімумами на дитину відповідного віку (4054 грн) та середньомісячним розміром пенсії по втраті годувальника (1036,25 грн).

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги на підставі довідки про доходи і декларації про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги. 

До складу сім’ї особи, що звертається за призначенням зазначеної допомоги, включаються чоловік (дружина); рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю  I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 18 років з 01 січня 2019 року становить 2027 грн, з 01 липня 2019 року – 2118 грн.

Як приклад: до органу соціального захисту населення в січні 2019 року надійшла заява про призначення допомоги на дітей одиноким матерям.
За інформацією наданою в Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги до складу сім’ї входять: заявниця – особа працездатного віку, син – 2006 року народження, дитина одинокої матері.
Доходи отримані за попередні 6 місяців становлять 5843 грн.
Середньомісячний сукупний доход сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців становить 5843 грн (доходи отримані за попередні 6 місяців) /6 місяців / 2 особи (склад сім’ї заявниці) = 486,92 грн.
Розмір допомоги на дітей одиноким матерям з 01 січня 2019 року становить 1540,08 грн (різниця між прожитковим мінімумом для дітей відповідного віку (2027 грн) та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців (486,92 грн).

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається: 
- з дня звернення за її призначенням до органу соціального захисту населення;
- на кожну хвору дитину у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та виплачується шість місяців;
- незалежно від одержання інших видів державної допомоги.

Виплата допомоги на наступний період продовжується на підставі заяви законного представника дитини та довідка про захворювання дитини з дня зупинення виплати, якщо звернення надійшло протягом одного місяця з дня її зупинення.
Розмір допомоги. Допомога надається щомісячно в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Нагадаємо, що в 2019 році це наступні суми: 1 січня 2019 року —  1497 гривень, з 1 липня — 1564 гривні, з 1 грудня — 1638 гривень.

Корисні посилання