Перелік адміністративних послуг структурних підрозділів обласної державної адміністрації

11.04.2019 13:02:47

№ з/п

 

 

Перелік АП по суб’єктам їх надання – структурним підрозділам ОДА

 

 

Спосіб отримання послуги

(ЦНАП, СНАП, електронна послуга)

Інформаційна картка

 

 

Технологічна картка

 

 

Бланк
Заяви

 

 


Приклад
заповнення
Заяви

 

 

Департамент розвитку сільського господарства та зрошення (картки від 28.02.2020 року)

1

Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів СНАП Інформаційна картка Технологічна картка    

Управління «Офіс інвестицій та розвитку експорту» (картки від 08.09.2021 року)

1 Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора ЦНАП Інформаційна картка Технологічна картка Бланк інформаційна картка договору Зразок листа
2 Державна реєстрація змін і доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора ЦНАП Інформаційна картка Технологічна картка   Зразок листа
3 Видача дубліката картки реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора ЦНАП Інформаційна картка Технологічна картка   Зразок листа

Управління містобудування та архітектури (картки від 26.06.2020 року)

1


 

Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління (в частині пам’яток архітектури та містобудування)

СНАП


 
Інформаційна картка

 
Технологічна картка

 
Бланк
Заяви


 
 
2


 

Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини (консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування) (в частині пам’яток архітектури та містобудування)

  Інформаційна картка

 
Технологічна картка

 
Бланк
Заяви


 
 
3


 

Погодження відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони (в частині пам’яток архітектури та містобудування)

  Інформаційна картка

 
Технологічна картка

 
Бланк
Заяви


 
 
4


 

Погодження науково-проектної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам'яток місцевого значення (в частині пам’яток архітектури та містобудування)

  Інформаційна картка

 
Технологічна картка

 
Бланк Заяви

 
 
5


 

Погодження проектів відведення земельних ділянок, питання щодо зміни власника земельної ділянки (землекористувача) у межах території, на якій розташовані пам’ятки, та в їх охоронних зонах (в частині пам’яток архітектури та містобудування)

  Інформаційна картка

 
Технологічна картка

 
Бланк Заяви

 
 
6


 

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць (переоформлення, продовження строку дії та внесення змін до дозволу) (в частині пам’яток архітектури та містобудування)

  Інформаційна картка

 
Технологічна картка

 
Бланк Заяви

 
 

Департамент реалізації гуманітарної політики (картки від 25.05.2020 року № 416)

1 Погодження представникам зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні для проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів та іншої канонічної діяльності   Інформаційна картка
 
Технологічна картка
 
   
2 Реєстрація статутів (положень) релігійних організацій   Інформаційна картка Технологічна картка    
3

Державна реєстрація створення юридичної особи – релігійної організації

  Інформаційна картка Технологічна картка    
4 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про юридичну особу – релігійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань   Інформаційна картка Технологічна картка    
5

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи – релігійної організації

  Інформаційна картка Технологічна картка    

Департамент соціального розвитку (картки від 15.02.2021 року)

1
 

Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці СНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
2

 
Видача путівки на влаштування до психоневрологічного будинку-інтернату СНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
3

 
Видача путівки на влаштування до спеціального будинку-інтернату СНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
4
 
Видача путівки на влаштування до дитячого будинку-інтернату (молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату) СНАП Інформаційна картка Технологічна картка    

Управління освіти і науки (картки від 02.07.2021 року № 555)

1
 
Видача ліцензії для започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти СНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
2

 

Видача ліцензії для започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти

СНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
3
 

Видача ліцензії для започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти

СНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
4

 

Переоформлення ліцензії для провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти, певному рівні повної загальної середньої освіти, у сфері позашкільної освіти

СНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
5

Анулювання ліцензії для провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти, певному рівні повної загальної середньої освіти, у сфері позашкільної освіти (звуження провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти, певному рівні повної загальної середньої освіти, у сфері позашкільної освіти)

СНАП Інформаційна картка Технологічна картка    

Департамент захисту довкілля та природних ресурсів 

(картки від 12.10.2021 року № 44-н та від 20.10.2021 року № 46-н) 

1

Затвердження паспорта місць видалення відходів (МВВ) (ідентифікатор 01129)

ЦНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
2

Анулювання дозволу на  спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (ідентифікатор 01128)

ЦНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
3

Затвердження реєстрової карти об’єкта утворення, оброблення та утилізації відходів (ідентифікатор 01149)

ЦНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
4

Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (ідентифікатор 01127)

ЦНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
5

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (ідентифікатор 01121) 

ЦНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
6

Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (ідентифікатор 01123)

ЦНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
7

Реєстрація декларації про відходи (ідентифікатор 00258) 

(картки від 20.10.2021 року № 46-н)

ЦНАП Інформаційна картка Технологічна картка    

Департамент розвитку територій (картки від 10.02.2021 року № 92)

1 Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення   Інформаційна картка Технологічна картка    
2

Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

  Інформаційна картка Технологічна картка    
3

Відновлення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

  Інформаційна картка Технологічна картка    
4

Звуження провадження виду господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що підлягає ліцензуванню

  Інформаційна картка Технологічна картка    
5

Розширення провадження виду господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що підлягає ліцензуванню

  Інформаційна картка Технологічна картка    
6

Переоформлення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого  водовідведення

  Інформаційна картка Технологічна картка    
7

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

  Інформаційна картка Технологічна картка    
8

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

  Інформаційна картка Технологічна картка    
9

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

  Інформаційна картка Технологічна картка    
10

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

  Інформаційна картка Технологічна картка    
11

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

  Інформаційна картка Технологічна картка    
12

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

  Інформаційна картка Технологічна картка    
13

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

  Інформаційна картка Технологічна картка    
14 Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії   Інформаційна картка Технологічна картка    
15

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

  Інформаційна картка Технологічна картка    
16

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

  Інформаційна картка Технологічна картка    

Департамент інфраструктури (картки від 18.10.2021 № 799)

1

Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Херсонської області

ЦНАП

Інформаційна картка

Технологічна картка

   
2

Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Херсонської області

ЦНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
3

Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Херсонської області

ЦНАП Інформаційна картка Технологічна картка    

Юридичне управління

(картки від 25.10.2021 року № 815 та від 29.12.2021 року № 1006)

1 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу ЦНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
2 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування ЦНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
3 Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду ЦНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
4 Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) ЦНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
5 Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній власності ЦНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
6 Видача рішення про припинення права власності на земельну ділянку, права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землевласника, землекористувача ЦНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
7 Видача рішення про продаж земельних ділянок державної власності ЦНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
8 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення ЦНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
9 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ЦНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
10 Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря ЦНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
11 Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб ЦНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
12 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі необхідності формування земельної ділянки державної власності з метою встановлення земельного сервітуту СНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
13 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) СНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
14 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у разі її надання у постійне користування, передачі в оренду СНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
15 Надання згоди на встановлення земельного сервітуту (погодження чи затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту або затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки державної власності в межах території, на яку буде поширюватися право земельного сервітуту) СНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
16 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок СНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
17 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок СНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
18 Надання дозволу на розроблення робочого проекту землеустрою з рекультивації порушених земель, зняття та перенесення родючого шару ґрунту, поліпшення лісогосподарських угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами СНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
19 Надання дозволу на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки СНАП Інформаційна картка Технологічна картка    
20 Припинення права постійного користування земельною ділянкою (картки від 29.12.2021 року № 1006) СНАП Інфомаційна картка Технологічна картка    
21

Передача земельної ділянки державної власності у комунальну власність (картки від 29.12.2021 року № 1006)

СНАП Інфомаційна картка Технологічна картка    
22

Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (картки від 29.12.2021 року № 1006)

СНАП Інфомаційна картка Технологічна картка    
23

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (картки від 29.12.2021 року № 1006)

СНАП Інфомаційна картка Технологічна картка    
24

Припинення права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) (картки від 29.12.2021 року № 1006)

СНАП Інфомаційна картка Технологічна картка    

 

Інші послуги, які надаються структурними підрозділами ОДА:

Державний архів Херсонської області (картки від 18.05.2020)

1 Надання архівних довідок за запитами соціально-правового характеру   Інформаційна картка   Бланк Заяви Приклад заповнення Заяви
2 Надання архівних довідок за тематичними запитами   Інформаційна картка   Бланк Заяви Приклад заповнення Заяви
3 Надання архівних довідок за персональними запитами   Інформаційна картка   Бланк Заяви Приклад заповнення Заяви
4 Надання архівних довідок за майновими запитами   Інформаційна картка   Бланк Заяви Приклад заповнення Заяви
 

Корисні посилання